Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stopa płaska wrodzona

  Stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus, pes planus talollexus, pes planus inversus) kształtuje się na tle artrogrypozy, mielodys-plazji, przykurczu mięśnia trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, a nie­kiedy przy osłabieniu mięśnia piszczelowego tylnego i krótkich mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony kręcz szyi

  Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego (torticollis osteogenes) wywo­łany jest wrodzonymi zniekształceniami kręgów (półkręgi, kTęgi klinowe). Mo­że on występować łącznie z innymi wadami. O rozpoznaniu decyduje zdjęcie rentgenowskie. Leczenie polega na stosowaniu biernych korekcji z jednoczes­nym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak lub niedorozwój kości promieniowej

  Brak lub niedorozwój kości promieniowej (dciectus et hypoplasia radii). Na skutek pociągania przez bliznowate pasmo łącznotkankowe oraz mięśnie, przedramię i ręka zaginają się w stronę promieniową (manus valga). Niedo­rozwinięta ręka (często brak kciuka) ustawia się pod kątem do przedr.--.':em.i, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręcz szyi

  Kręcz szyi (torticollis) polega na przymusowym pochyleniu głowy, spowo­dowanym przyczynami: 1) mięśniowymi (myogenes), 2) kostnymi (osteogenes) 3) odruchowymi (rellectoria), 4) nerwopochodnymi (neurogenes). Kręcz mieś-niowopochodny jest następstwem częściowego zbliznowacenia mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrogrypoza

  Istotę choroby (aithrogryposis multiplex congenita, myodysplasia loetalis delormans, Middleton), stanowi zaburzenie rozwoju mięśni na etapie płodo­wym. Następstwem tego jest upośledzony rozwój i bliznowacenie mięśni, wtórne ograniczenie ruchów i przykurcze stawów.Dokładny mechanizm powstawania wady nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolana szpotawe

  Kolana szpotawe (genua vara) są odwrotnością kolan koślawych. Spotyka się je u dzieci przedwcześnie rozpoczynających stanie, długo przebywających w siadzie tureckim, w krzywicy, w przebiegu szpotawości ud i goleni, stawów biodrowych, w chorobach układowych. Wyłączyć trzeba jałową martwicę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienia w płaszczyźnie czołowej.

  Miednica jest podstawą, na której zbudowany jest kręgosłup i tułów. Każde nieprawidłowe ustawienie miednicy musi spowodować odkształcenie i nieprawidłową budowę kręgosłupa i tuło­wia. Lędźwiowy i dolny piersiowy odcinek kręgosłupa w wyniku działania odruchu postawy, odginając się w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /9 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja kręgów

  Rotacja kręgów jest to skręcenie wokół osi długiej kręgosłupa. Największa jest ona na szczycie skrzywienia i pociągając za sobą żebra w odcinku pier­siowym prowadzi do garbu żebrowego po stronie wypukłej, a wgłębienia po stronie wklęsłej. W przedniej części klatki piersiowej wytwarza się garb...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torsja klatki piersiowej

  Torsja klatki piersiowej polega na skręceniu jej na wysokości szczytu skrzy wienia w stronę wklęsłą. Część ta ustawiona jest skośnie do płaszczyzny czo­łowej, natomiast część górna i dolna wykazują coraz to mniejsze skręcenie i na wysokości kręgów przejściowych (między skrzywieniem pierwotnym a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia chodu

  W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wy­dłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich sy­metrię, 4) ustawienie stóp i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 108

  praca w formacie txt

Do góry