Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroby układowe

  Zniekształcenia i dysfunkcje narządu ruchu rozwijające się w przebiegu lub w następstwie uogólnionych i wielomiejscowych zaburzeń metabolizmu tkankowego charakteryzują się swoistą patologią i patogenezą. Wadliwa stru­ktura, rozwój lub wadliwy skład zasadniczych elementów tkankowych zarów­no kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patomechanizm dysplazji

  W ciągu pierwszego roku życia nowo­rodka staw biodrowy stopniowo ulega przebudowie, przygotowującej go do pracy w pozycji wyprostowanej. Jeżeli nagle zostaje wyprostowany, traci ce­chy zborności. Wzmożone przodoskręcenie i zwiększony kąt trzonowo-szyjko-wy (koślawość) powodują w czasie wyprostowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /11 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biodro szpotawe wrodzone

  Biodro szpotawe wrodzone (coxa vara congenita) występuje często z niedo­rozwojem uda. Poza tym zdarza się ono w chorobach układowych. W przypad­kach rozległych zmian może dojść do pełnego przemieszczenia i oddzielenia się głowy z fragmentami szyjki, do pełnego przemieszczenia krętarza ku gó­rze (coxa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa końsko-szpotawa

  Stopa końsko-szpotawa wrodzona (pes equinovarus congenitus). Jest co wa­da rozwojowa powstająca w wyniku zaburzeń równowagi mięśniowej, na tle różnych przyczyn, charakteryzująca się ustawieniem stopy w zgięciu (kompo­nent końskości), odwróceniu i przywiedzeniu.

  Przyczyną powstawania stopy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony ubytek strzałki

  Wrodzony ubytek strzałki (delectus libulae) występuje zwykle z niedoroz­wojem mięśni i kości strony bocznej (strzałkowej) goleni i stopy. Goleń bywa skrócona, wygięta, stopa ustawiona koślawo, odwiedziona i najczęściej zwich­nięta, gdyż brak jest kostki bocznej. Leczenie polega na usunięciu tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony zrost kości

  Wrodzony zrost kości (synostosis congenita) jest wynikiem zaburzeń proce­sów formowania się szczelin stawowych. Zmiany tego typu spotyka się w oko­licy stawu łokciowego, kości stepu i nadgarstka. Rzadziej pojawia się zrost ramienno-łokciowy (synostosis humeroulnaris) w wyproście; kość łokciowa jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli, choroba Blounta (ne­crosis aséptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej ,,po turecku" (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przerosty kończyn

  Wrodzone przerosty kończyn (hypertiophia congenita extremitatis) mogą mieć szereg przyczyn. Najczęściej są to: wrodzone zaburzenia rozwojowe na­czyń, przetoki tętniczo-żylne, przerosty odcinkowe na tle nerwiakowłókniako-watości (neuroiibiomatosis), postacie częściowego gigantyzmu (w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mielodysplazja i stan dysraficzny

  Mielodysplazją nazywamy zaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego i ich następstwa w narządzie ruchu. Zmiany te powstają w okresie rozwijania się zarodka i zamykania rynienki nerwowej (3 tydzień rozwoju embrionalnego) i zwykle łączą się z niezupełnym zamknięciem się elementów kanału kręgo­wego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 728

  praca w formacie txt

Do góry