Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gruźlica kolana

  W gruźlicy kolana trudności rozpoznawcze sprawiają częste postacie wysiękowe. Postacie ziarninowe (tumor albus genus) i martwicze są łatwiejsze do rozpoznania. Mają one przebieg bardziej złośliwy, a objawy kliniczne wyraźniejsze. Długo utrzymujący się odczyn wysiękowy spotyka się w podostrych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie korzeni nerwowych

  Z uszkodzeniem korzeni mamy do czynienia najczęściej w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, przez wypadnięte jądro miażdżyste lub z uciskiem przez wyrosłe kostne. Z urazowych uszkodzeń wymienić należy wyrwanie korzeni splotu szyjnego w wypadkach komunikacyjnych i porodowe uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniekształcenia i dysfunkcje narzgdu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego

  Wypadnięcie czynności bądź dysfunkcja zarówno neuronów centralnych, jak i obwodowych pociąga za sobą obok zaburzenia czynności odpowiednich grup mięśniowych także dysfunkcje i zniekształcenia w uszkodzonych i odległych odcinkach narządu ruchu.

  Uszkodzenie neuronów centralnych układu nerwowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kości śródręcza

  Gruźlica kości śródręcza, śródstopia, paliczków rąk i stóp cechuje się nieco odmiennym charakterem zmian. Umiejscawia się ona w przynasadach i trzonach. Wyraźny odczyn kostnowy powoduje zgrubienie paliczka, wewnątrz którego znajduje się ognisko wypełnione ziarniną gruźliczą i tkankami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady spastyczne

  Stwierdza się je u 0,5—2% ludności. Ortopedzi zajmują się tymi chorymi, u których: 1) poziom rozwoju umysłowego rokuje współpracę z zespołem leczącym i usamodzielnienie się, 2) stan neurologiczny rokuje poprawę sprawności po odpowiednim leczeniu zachowawczym (leczenie usprawniające połączone z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kaletek maziowych

  Gruźlica kaletek maziowych może umiejscawiać się w każdej kaletce, lecz najczęściej występuje w kaletce krętarza większego (bursitis tbc trochante-rica). Poza objawami bólowymi najczęstsze powikłanie stanowi przejście procesu zapalnego na kość i tworzenie się zimnych ropni opadowych z przetokami na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady wiotkie

  Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis),urazowe, uciskowe, toksyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiła narządu ruchu

  Kiłowe zmiany w narządzie ruchu spotyka się rzadko. Kiła wrodzona przebiega pod postacią zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis syphilitica), zapalenia przynasad (metaphysitis syphilitica) i wysiękowego zapalenia stawów.

  Kiłowe zapalenie kości i okostnej dotyczy najczęściej kości długich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniki rdzeniowe

  Z tej grupy leczenia ortopedycznego wymagają chorzy z powolnym narastaniem porażeń, z dobrym rokowaniem lub z okresowymi remisjami. Porażenia zwykle bywają rozległe i często symetryczne. Chorzy z porażeniem lub niedowładami obwodowych odcinków kończyn np. w atrophia spinalis typu Char-cot-Marie-Tooth...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruceloza

  Zakażenie kości i stawów brucelozą (B. bovis, melitensis, abortus) zdarza się w naszym kraju rzadko. Może przebiegać wśród objawów podobnych jak w gruźlicy lub w gośćcu. Najczęściej umiejscawia się w kręgosłupie, może wtedy przebiegać z objawami ropnia, ucisku na rdzeń i sprawiać bóle podobne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry