Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Czynnik etiologiczny (przyczynowy) zakażenia

  To drobnoustrój lub inaczej mikroorganizm wywołujący zakażenie makroorganizmu, czyli gospodarza, inaczej określany jako czynnik patogenny, czynnik chorobotwórczy, patogen lub pasożyt (sensu largo, czyli każdy czynnik wywołujący zakażenie, a nie tylko pasożyt w sensie pewnej określonej grupy organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki bakteryjnej

  Bakterie są organizmami prokariotycznymi i jako takie są przeciwstawiane organizmom eukariotycznym, do których należą rośliny, grzyby i zwierzęta. Podstawową cechą odróżniającą prokarionty od eukariontów jest brak wyodrębnionego jądra komórkowego - materiał genetyczny mieści się bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezja

  Adhezja (adherencja) Jest podstawowym czynnikiem zjadliwości, gdyż bakterie muszą przytwierdzić się do miejsc, gdzie mogą wywołać zakażenie. W adhezji biorą udział białka i polisacharydy powierzchniowe bakterii (np. adhe-zyny, lektyny) wiążące się z określonymi receptorami na komórkach gospodarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Zdolność do kolonizacji odpowiada za możliwość przetrwania bakterii w określonym miejscu i wytworzenia tam mikrośrodowiska, gdzie mogą się one swobodnie namnażać. Najważniejszą cechą wielu gatunków bakterii żyjących na powierzchniach jest wytwarzanie błon biologicznych (biofil-mu). Wytwarzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotoksyny

  Są białkami kodowanymi zarówno na chromosomie bakteryjnym, jak i na elementach pozachromosomowych (plazmidach, bakteriofagach itd.) (patrz podrozdział „Genetyka bakterii”). W tym drugim przypadku patogenne są przeważnie tylko te szczepy, które mają zdolność wytwarzania toksyn. Ważnymi cechami egzotoksyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg zakażenia

  Najczęściej proces zakażenia występujący na powierzchniach ciała rozpoczyna się od rozpoznania przez drobnoustrój swoistych receptorów na powierzchni i przywarcia do komórek gospodarza. Ten etap wcale nie musi prowadzić do zakażenia, gdyż w ten sposób lokalizują się na powierzchniach ciała ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ALERGICZNE

  Odpowiedź, wtórna Powtórny kontakt organizmu z antygenem prowadzi do powstania wtórnej odpowiedzi immunologicznej, której reakcje są niezwykle efektywne ze względu na ich specyficzność, mobilizację wytworzonych już w pierwotnej odpowiedzi przeciwciał i uczulonych (wrażliwych na określony antygen)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu I - reakcja anafilaktyczna

  Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna pojawia się w ciągu kilku minut w odpowiedzi na wprowadzony powtórnie antygen i może przebiegać z różnym nasileniem. W najsilniejszej, uogólnionej postaci ma charakter wstrząsu anafilaktycznegoobjawiającego się niewydolnością krążenia i oddychania, co może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu IV - komórkowa, opóźniona

  Reakcja nadwrażliwości typu IV rozpoczyna się kilka godzin po kontakcie z antygenem, osiągając maksimum po 24-48 h, jest efektem interakcji antygenu z uczulonymi limfocytami T CD4+, w reakcji tej nie biorą udziału przeciwciała. Reakcje typu IV uczestniczą w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI MODULUJĄCE (ZMIENIAJĄCE) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ

  Osłabienie odpowiedzi: Homeostaza (stan równowagi) układu odpornościowego w niektórych okolicznościach ulega zachwianiu. Są to zaburzenia wynikające z pierwotnych (wrodzonych) lub wtórnych (nabytych) niedoborów odporności lub nadmiernej odpowiedzi. Pierwotne niedobory objawiają się raczej w dzieciństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 892

  praca w formacie txt

Do góry