Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Agresja

  agresja; wrogie zachowanie fizyczne lub słowne skierowane wobec otocze­nia lub wobec siebie (autoagresja), wywołane psychicznymi stanami emo­cjonalnymi, takimi jak: gniew, strach, lęk, napięcie, rozdrażnienie. A. może być skierowana na osobę lub przed­miot wywołujący te emocje lub na obiekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność bioelektryczna mięśnia

  aktywność bioelektryczna mięśnia; wytwarzanie potencjałów elektrycz­nych w czasie czynności włókien mięś­niowych ->jednostki motorycznej mięśnia. Są to prądy o częstotliwości od kilku Hz do kilku kHz. o na­pięciu od kilku u,V do kilku mV. Rejestracja tych prądów nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akalkulia

  akalkulia; utrata zdolności liczenia i rachowania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /51

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnozja

  agnozja; niezdolność rozpoznawania przedmiotów spowodowana zmianami organiczr /mi w mózgu. Łączyć się może z apraksją i afazją. Wyróżnia się a. słuchową, czyli niezdolność rozpoznawania słów i dźwięków, a. wzrokową, a. dotykową. Istnieją metody służące specjalnie do oceny różnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność zawodowa starych ludzi

  aktywność zawodowa starych ludzi; kontynuowanie bądź podejmowanie pracy zawodowej przez osoby, które Osiągnęły wiek emerytalny. Obowiązu­jące w Polsce ogólne zasady granicy wieku produkcyjnego wynoszą: dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn — 65 lat. Istnieją jednak pewne od­stępstwa dla poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceleracja rozwoju

  akceleracja rozwoju; zjawisko przy­spieszania procesów rozwojowych, obserwowane w różnych społeczeń­stwach lub grupach społecznych, zachodzące pod wpływem urbanizacji, zmian w sposobie żywienia, uprze­mysłowienia. A. r. nie zawsze jest zjawiskiem korzystnym i nie ma charakteru liniowego. Stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agonista

  agonista; protagonista; w układzie ruchu — mięsień wykonujący właściwy skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność fizyczna niedostateczna

  aktywność fizyczna niedostateczna; hipokineza; powoduje zmiany czyn­ności fizjologicznych, głównie prze­miany materii i krążenia, ułatwiające powstawanie niektórych chorób, w tym miażdżycy i związanych z nią chorób układu krążenia. Najszybsze narasta­nie niekorzystnych zmian występuje przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptacja inwalidztwa

  Jest postawą zapewniającą pozytywny stosunek do rehabilitacji oraz zmian, jakie wiążą się z potrzebami przystosowania się do nowych warunków życia. Wiele osób, zwłaszcza dotkniętych kalec­twem wskutek wypadku lub zabiegu chirurgicznego, nie może się pogodzić z nagie zaistniałą sytuacją, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrafía

  agrafía; zaburzenie zdolności pisania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej sprawności rąk.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt

Do góry