Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Budowa krążka między kręgowego

  Pomiędzy trzonami poszczególnych kręgów znajdują się krążki mię-dzykręgowe (dyski), będące jednocześnie elementem dzielącym i łączącym trzony . Anatomicznie krążek międzykręgowy składa się z centralnie leżącego jądra miażdżystego (zwanego także galaretowatym) i obwodowo okalającego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  alkoholizm; uzależnienie od alko­holu polegające m. in. na: utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu obja­wów głodu alkoholowego, skoncentro­wanie myśli na piciu alkoholu i uży­waniu go w spospb przekraczający kulturowe wzorce przyjęte w środo­wisku pijącego oraz utracie zdolności reagowania na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alalia

  alalia; afazja rozwojowa; występuje u dzieci przed zakończonym rozwojem mowy. Charakteryzuje się trudnościa­mi w rozumieniu przez dziecko mo­wy, w powtarzaniu usłyszanych przez nie wypowiedzi i ograniczeniami zdol­ności głośnego wypowiadania się. U dzieci z a. nie występują cechy pierwot­nego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amplituda dźwięku

  amplituda dźwięku; cecha akustycz­na odpowiadająca natężeniu bodźca. Jest to maksymalne odchylenie drgają­cych cząsteczek od stanu spoczynkowego. ilustrowane na wykresie sinuso­idalnym pionowymi wychyleniami w stosunku do linii poziomej. Od wiel­kości a. zależy siła słyszanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alloplastyka sprężynowa

  alloplastyka sprężynowa; metoda operacyjna leczenia urazowych uszko­dzeń kręgosłupa (wprowadzona do praktyki klinicznej przez Weissa), po­legająca na zastąpieniu rozerwanych więzadeł kręgosłupa — parą sprężyn połączonych z haczykami zaczepio­nymi na łukach kręgów (zwykle dwa kręgi powyżej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksja

  aleksja; utrata zdolności czytania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej ostrości wzroku (wariant agnozji wzrokowej).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambitendencja

  ambitendencja; dążenie do jedno­czesnej realizacji sprzecznych ze sobą celów. Może się łączyć z ambiwalencją; a. występuje w schizofrenii, nerwicach, zaburzeniach osobowości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfabet palcowy

  alfabet palcowy; system znaków oparty na ruchach i układach palców, w którym poszczególnym głoskom od­powiadają osobne ułożenia lub ruchy palców. A. p. oddaje usługi w prze­kazywaniu informacji i kształceniu osób głuchych. Znany jest także pod nazwą daktylografii (daktylologii) i często stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambiwalencja

  ambiwalencja; jednoczesne przezy­wanie sprzecznych stanów emocjonal­nych, np. miłości i nienawiści. W sta­nach patologii występuje w schizo­frenii, nerwicach, zaburzeniach osobo­wości, często łącznie z ambitenden­cją.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja

  alkoholizacja; podawanie alkoholu drogą pozajelitową w celach leczni­czych. W rehabilitacji a. stosowana niekiedy w leczeniu spastyczności, jak również zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry