Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

  Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych są typowe dla społeczeństw cywilizowanych. Nie występują w społecznościach prymitywnych, żyjących w środowisku naturalnym, które swoim zróżnicowaniem wymusza urozmaiconą, lecz zrównoważoną aktywność wszystkich grup mięśniowych narządu ruchu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia rozwoju badania i leczenia manualnego

  Stosowanie badania i leczenia manualnego, czyli badania i leczenia kręgosłupa przy pomocy rąk lekarza, było już znane w starożytności. Podobnie jak wiele dziedzin współczesnej medycyny, powyższy sposób leczenia wywodzi się z medycyny ludowej, w której „nastawianie kręgów" czy „nastawianie kości" było...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /6 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi powstawania przeciążeń i uszkodzeń struktur kręgosłupa

  Spośród różnych indywidualnych możliwości prowadzących do przeciążenia i uszkodzenia w obrębie struktur kręgosłupa, w praktyce najczęściej spotykamy się z dwoma mechanizmami. Mechanizmy te, nazwane drogami powstawania przeciążeń, dotyczyć mogą każdej struktury i tkanki wchodzącej w skład...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna manualna, jej zakres i miejsce w leczeniu chorób narządu ruchu

  Medycyna manualna jako gałąź praktycznych nauk medycznych zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  • diagnozowaniem, wymienionych dalej szczegółowo, zaburzeń czynnościowych w obrębie mięśni, więzadeł, stawów kręgosłupa oraz w obrębie innych części narządu ruchu;

  • leczeniem stwierdzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga nagłego urazu kręgosłupa

  Mechanizm powyższy ma charakter nagły, zazwyczaj jednorazowy. Może dotyczyć osób w każdym wieku, chociaż jest typowy dla ludzi młodych, nawet nastolatków. Do uszkodzenia krążka międzykręgowego w tym przypadku dochodzi w wyniku zadziałania znacznego przeciążenia (np. w trakcie urazu, szarpnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu

  Zaburzenia czynnościowe wymienione poniżej najczęściej współistnieją ze sobą w różnych zestawieniach, ale mogą też występować pojedynczo, samodzielnie. Ich następstwem bywają określone zespoły dolegliwości klinicznych opisanych w dalszych rozdziałach. Wyróżnia się następujące rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga przewlekłych przeciążeń kręgosłupa

  Zdecydowanie częściej spotykany przebieg rozwoju zdarzeń, którego finałem jest „wypadnięcie dysku", to trwający lata łańcuch przyczyn i skutków, mający wiele etapów pośrednich. Z tego względu określić go można mianem drogi przewlekłych przeciążeń.

  Opis przebiegu drogi przewlekłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /6 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia stereotypów ruchowych

  Znajomość zagadnienia wzorców (stereotypów) ruchowych narządu ruchu człowieka jest w środowisku medycznym stosunkowo niewielka, a i sam problem jest, na obecnym etapie rozwoju wiedzy medycznej, zbadany bardzo wycinkowo. Możliwe jednak, że poznanie mechanizmów zaburzeń prawidłowych stereotypów ruchowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga przewlekłych przeciążeń kręgosłupa

  Początkowe etapy choroby przeciążeniowej obejmują okres przeciążającego oddziaływania różnych czynników zewnętrznych otaczającego środowiska na organizm człowieka i wywoływania określonych zmian czynnościowych w obrębie kręgosłupa .

  Nakładają się one na uwarunkowania płynące ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy zewnętrzne wspomagające wydolność i bezpieczeństwo czynności kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

  W prawidłowym stereotypie zginania tułowia do przodu, oprócz stawów kręgosłupa, biorą czynny udział stawy kończyn dolnych - biodrowe, kolanowe i skokowe.

  Dzięki ugięciu tych stawów następuje:

  • zwiększenie zasięgu kończyn górnych i „pola pracy" na ziemi,

  • zmniejszenie wielkości siły, z jaką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 882

  praca w formacie txt

Do góry