Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zablokowania (uwięzgnięcia) tkanek wewnątrzdyskowych

  Pomimo, że pojęcie zablokowań w medycynie manualnej jest zarezerwowane wyłącznie dla czynnościowych zaburzeń stawowych, bywa także czasem używane dla określenia opisanych poniżej zaburzeń w obrębie krążka międzykręgowego.

  Zablokowania wewnątrzdyskowe uważa się za stan przejściowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięziowe strefy nadmiernego napięcia

  W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na tkankę powięziową oraz na skutki, jakie nieprawidłowości w jej obrębie przynoszą tkankom i narządom z nią związanym. Tkanka powięziowa, jako jedyna w narządzie ruchu, łączy ze sobą wszystkie jego struktury we wszystkich częściach ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

  W patologii bólu w narządzie ruchu, poza poszczególnymi zaburzeniami lub zespołami zaburzeń czynnościowych opisanymi powyżej, bardzo ważną rolę odgrywają zaburzenia reflektoryczne (odruchowe) w obrębie mięśni i ich przyczepów, a także w obrębie powięzi, więzadeł, okostnej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność - nadmierna ruchomość stawów

  Hipermobilność, czyli nadmierna ruchomość stawów, jest zagadnieniem w medycynie mało znanym lub traktowanym marginesowo. W najlepszym razie zauważa sięjąjakojeden z objawów niektórych chorób układowych organizmu, w których występuje patologiczna ruchomość stawów (np.zespół Danlosa Marfana). Bywa też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

  W praktyce klinicznej najczęściej lokalizowanymi zaburzeniami w obrębie tkanek miękkich sątzw. punkty maksymalnej bolesności i piinksygnalizowanie przez chorego charakterystycznego miejsca odczuwanych dolegliwości bólowych obliguje lekarza do sprawdzenia, czy powiązany z tym obszarem punkt spustowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania stawów w odcinku piersiowym w segmentach od Th3 do Th6

  Zablokowania w odcinku piersiowym kręgosłupa występują często i na różnych poziomach, bowiem istnieje tu możliwość występowania tego zaburzenia zarówno w stawach międzywyrostkowych kręgów, jak i w stawach żebrowo-kręgowych. Występują tu także specyficzne powiązania danego segmentu kręgowego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność

  Fizjologiczne napięcie aparatu torebkowo-więzadłowego chroni struktury kostne przed zniszczeniem przez ruchy o nadmiernym zakresie. Jest to znanajuż bariera fizjologiczna stawu. Dalsze bierne rozciąganie napiętych torebek za pomocą siły zewnętrznej jest wprawdzie możliwe, lecz tylko do granicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesne napięcie włókien mięśniowych z punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

  W obrębie mięśni związanych z kręgosłupem powyższe zaburzenie najczęściej spotyka się w obrębie mięśni: biodrowo-lędźwiowych, gruszko-watych, czworobocznych lędźwi, pośladkowych średnich, biodrowo-żebro-wych, a w części górnej tułowia w mięśniach równoległobocznych, czworobocznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania stawów w segmentach od Th10 do L2

  Kolejnym typowym miejscem występowania zablokowań jest przejście kręgosłupa piersiowego w lędźwiowy (segmenty Thl0-L2). Ich powstawanie jest związane z ogromnymi obciążeniami funkcjonalnymi tego połączenia. Odpowiada ono mianowicie za niemal wszystkie ruchy rotacji tułowia. Ruch ten, pomimo że jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność

  Hipermobilność, pomimo że nie jest chorobą czy stanem patologicznym narządu ruchu, możejednak powodować w nim znaczące niekorzystne skutki.

  Stwierdza się ją często u nastolatków podczas badania wad postawy, traktującjako stan przejściowy. U ludzi dorosłych, do czasu kiedy nadmierna ruchomość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 646

  praca w formacie txt

Do góry