Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie uzdrowiskowe

  W powyższym kontekście już sam pobyt w uzdrowisku możemy uważać za postępowanie przyczynowe, a nie tylko znoszące lub łagodzące objawy choroby przeciążeniowej kręgosłupa. Działając przeciwko takim czynnikom, jak: stres, przeciążenie pracą zawodową, wzmożone napięcie mięśni, stanowi jedną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie mięśni przykurczonych

  Pierwszy to dobrze znany przykurcz ochronny mięśni przykręgosłu-powych powstały jako skutek silnych dolegliwości bólowych. Stanowi on mechanizm unieruchamiający kręgosłup i zapobiegający dalszemu ewentualnemu uszkodzeniu tkanek w okolicy wypukliny dyskowej lub zablokowanego stawu. Przykurcz ten trwa tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie mięśni przykurczonych

  Metoda ta wymaga współudziału terapeuty i dobrze poinstruowanego chorego, świadomie współdziałającego w technice rozluźniania. Dla przypomnienia powtórzę stosowane w PIR etapy postępowania:

  a) Terapeuta doprowadza przykurczony mięsień do stanu delikatnego rozciągnięcia.

  b) Następnie chory czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie mięśni osłabionych

  Podobnie jak w przypadku mięśni przykurczonych zjawisko czynnościowego osłabienia niektórych grup mięśniowych jest zupełnie odmienne od znanego w diagnostyce medycznej obniżenia siły mięśniowej ocenianego testami Lovetta czy badaniem elektromiograficznym. Można je raczej określić osłabieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy ćwiczeń przywracających równowagę napięć mięśniowych kręgosłupa

  Przedstawione dalej programy ćwiczeń zostały opracowane z myślą o samodzielnym ich wykonywaniu przez pacjentów w warunkach domowych. Najbardziej wskazane byłoby traktować je jako domową kontynuację ćwiczeń usprawniających prowadzonych wcześniej w ośrodkach leczniczych. Mogą też stanowić bazę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uzdrowiskowe

  W programie leczniczym choroby przeciążeniowej kręgosłupa leczenie uzdrowiskowe zajmuje bardzo istotną pozycję. Poza przeciwwskazaniami wymienionymi w dalszej części rozdziału może być ono zastosowane w każdym okresie choroby, z bardzo korzystnymi rezultatami.

  Jako jedna z nielicznych metod terapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rehabilitacji czynnościowych zburzeń mięśniowych

  Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że problemy z kręgosłupem od mięśni się zaczynają (zaburzenia równowagi napięć mięśniowych) i na mięśniach się kończą (niedowłady i porażenia w zaawansowanych etapach choroby przeciążeniowej). Stąd ogromne znaczenie prawidłowej rehabilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia kranio-sakralna

  Podsumowując, zaburzenia takiejak: nieprawidłowość rytmu, zablokowania ruchomości kości czaszki w szwach czaszkowych, naprężenia w strukturach błoniastych organizmu prowadzić mogą do poczucia choroby w obrębie właściwie każdego narządu ciała ludzkiego.

  Zgodnie z ujęciem holistycznym, w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  Zgodnie z wywodzącym się z medycyny chińskiej tradycyjnym rozumieniem tego pojęcia akupunktura należy do holistycznych metod leczniczych traktujących człowieka jako całość psychofizyczną. Nie spostrzega u chorego człowieka poszczególnych chorób, lecz organizm, w którym doszło do zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  Ze względu na zasadniczy temat niniejszego opracowania szczególnie interesujące są efekty stosowania akupunktury w leczeniu choroby przeciążeniowej kręgosłupa. Należy do nich:

  • działanie redukujące ból na drodze wyzwalania endorfin (substancji endogennych o silnym działaniu przeciwbólowym podobnym do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 307

  praca w formacie txt

Do góry