Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    Prawidłowe pozycje w czasie snu

    Sposób ułożenia ciała w czasie snu stanowi dość indywidualną cechę człowieka. Zdrowy człowiek zmienia ułożenie średnio co 20 minut, ma jednak swoje ulubione pozycje zasypiania oraz ułożenia, do których najczęściej powraca w ciągu nocy. W czasie snu organizm sam reguluje pozycjami ułożenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 808

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapobieganie przeciążeniom w czasie stania

    Wbrew temu, co się popularnie sądzi, człowiek spędza stosunkowo mało czasu w nieruchomej pozycji stojącej. Są to sytuacje raczej wyjątkowe, np. w kościele, w kolejkach, w wojsku, w czasie oficjalnych przyjęć. Najczęściej pozycja stojąca współistnieje z innymi ruchami: schylaniem się, poruszaniem...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 338

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapobieganie nawrotom dolegliwości bólowych kręgosłupa

    Wiemy już, że dwie najważniejsze przyczyny powstawania przeciążeń w obrębie kręgosłupa to obciążający wpływ czynników zewnętrznych związanych z życiem w określonym środowisku cywilizacyjnym oraz zaburzenie równowagi mięśniowej mięśni przykręgosłupowych. Sumowanie się obciążeń...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 584

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapobieganie przeciążeniom w czasie siedzenia

    Przedstawione poniżej omówienie dotyczy oczywiście krzeseł, na których spędza się znaczną część dnia pracy, nauki czy wypoczynku. Prawidłowo zbudowane krzesło winno zarówno zapobiegać przeciążeniom u osób nie mających bólów kręgosłupa (profilaktyka pierwotna), jak i umożliwiać funkcjonowanie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 227

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ogólne zasady profilaktyki przeciążeń

    Profilaktyczne i lecznicze postępowanie w życiu codziennym to szeroka lista uwag praktycznych, zaleceń i wymogów. Stosować je należy szczególnie podczas wykonywania, dalej opisanych, czynności codziennie powtarzanych przez człowieka wielokrotnie. Realizacja ich warunkuje możliwie skuteczną ochronę...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 045

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sposoby prawidłowego siedzenia i wstawania z pozycji siedzącej

    Unikanie przeciążeń w czasie siedzenia wiąże się nie tylko z doborem właściwego krzesła, lecz także ze sposobemjego użytkowania. Używając krzesła do pracy czy nauki należy przestrzegać następujących zasad:

    • siadając podpierać się rękami o podłokietniki;

    • siedzieć z pośladkami...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 172

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapobieganie przeciążeniom w czasie chodzenia i biegania

    Poruszanie się w pozycji pionowej - chodzenie i bieganie -jest cechą charakterystyczną gatunku ludzkiego. Do czynności tej natura przygotowała nas zupełnie nieźle. Niestety, nie przewidziała konieczności przystosowania do warunków, które przyniosła cywilizacja. Stąd szereg zaleceń umożliwiających...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 058

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zalecane podłoże do chodzenia

    Do spacerów najlepszy jest teren naturalny - park, las, droga gruntowa, trawnik. Zalecenie to jest korzystne z kilku względów. Podłoże naturalne amortyzuje wstrząsy związane ze stąpaniem. Nie zachodzi więc zjawisko przekazywania ich na stawy krzyżowe i kręgosłup. Podłoże w tere-niejest nierówne, są...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 337

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bieganie (jogging)

    Istniejąca od kilkunastu lat moda na bieganie przyniosła, oprócz niewątpliwych elementów pozytywnych, liczne sygnały ostrzegawcze odnośnie możliwości szkodliwego działania na kręgosłup. Wnioski z nich płynące nakazują przestrzeganie określonych zasad przy bieganiu. Między innymi uważa się za...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 122

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obuwie do chodzenia i biegania

    Zastrzeżenia odnośnie chodzenia i biegania po twardym, nie amortyzującym podłożu mogą być w znacznym stopniu złagodzone poprzez używanie dobrego, fizjologicznego obuwia. W ostatnich latach notujemy tu ogromny postęp, dzięki badaniom prowadzonym nad bezpiecznymi, zdrowymi butami oraz wprowadzaniu nowych...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 673

    praca w formacie txt

Do góry