Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Anencefalia

  anencefalia; bezmózgowie; brak mózgu u noworodka jako wynik wczesnego zadziałania, w pierwszych tygodniach ciąży, uszkadzających czynników na tworzące się zawiązki ośrodkowego układu nerwowego. Dla a. przyjmuje się granice wieku zarodka od 24 do 26 dni. Czynniki działające do 16 tygodnia ciąży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza czynnikowa

  analiza czynnikowa; metoda ilościo­wego opracowywania wyników badań psychologicznych, wykorzystująca po­dejście korelacyjne i szukająca czynników warunkujących zaistniałe współ­zależności między wynikami badań. Przy poszukiwaniu wspomnianych czynników a. c. posługuje się także zasadami i metodami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anochin Piotr

  Anochin Piotr (ur. 1898 r.); ra­dziecki neui ofizjolog, specjalista z za­kresu kompensacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza mikroruchów

  analiza mikroruchów; ma zastosowa­nie w operacjach bardzo krótkich, wielokrotnie się powtarzających. Me­toda ta rejestruje czynności wykonane w ułamkach sekund. Frank B. Gilberth rozdzielił ruchy na elementy (atomy), które nazwał „therblingami" (od naz­wiska Gilberth czytanego wspak). Są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anoksja

  anoksja; niedobór tlenu w tkance mózgu, który jest bardzo czuły na to ograniczenie. Nasilona a. dopro­wadza do utraty przytomności, na­tomiast trwająca 3 — 5 min może spo­wodować nieodwracalne zmiany pato­logiczne w mózgu. A. występuje także w wyniku zatrzymania oddechu, czy­li -> asfiksji'. Dwutlenek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pracy

  analiza pracy; badanie procesu pracy pod względem wymagań (fizycznych, psychicznych i społecznych) stawia­nych pracownikowi, warunków pracy, jej organizacji, przebiegu i niezbędnego wyposażenia (surowców, narzędzi itd.). A. p. dokonuje się dla różnych celów, np. doboru pracowników, szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomalie somatyczne

  anomalie somatyczne; nieprawidło­wości w budowie ciała. Występują częściej u dzieci upośledzonych umy­słowo, autystycznych oraz przejawia­jących nadmierną pobudliwość. Z po­ważniejszych a. s. wymienić należy zniekształcenia w budowie czaszki i twarzy typowe dla zespołu Crouzona. Towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza stanowiska pracy (zawodu)

  analiza stanowiska pracy (zawodu); badanie mające na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o wykonywanej pracy na danym stanowisku lub w zawodzie. Szczególne znaczenie ma ona w rehabilitacji zawodowej, gdy chodzi o ustalenie, czy na danym stanowisku pracy (zawodzie) może pracować inwalida lub inna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedzenie przed telewizorem i komputerem

  Era telewizji, wideo, gier komputerowych i Internetu przyniosła nowe zagrożenia dla kręgosłupa. Zagrożenia wynikające z faktu, że unieruchomiła człowieka w tym czasie, który poprzednio był wykorzystywany na wypoczynek lub rozrywkę. Można powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka by to nie była forma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju łóżka

  Dokonując wyboru mebla do spania należy zwrócić uwagę przede wszystkim najego cechy użytkowe, zapewniające właściwe warunki odpoczynku dla kręgosłupa. Jako zasadę ogólną przyjmujemy, że bezpieczniejsze dla kręgosłupa są łóżka, które ścielimy, niż wersalki, tapczany, które musimy podnosić, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 313

  praca w formacie txt

Do góry