Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w czasie ubierania

  W zakresie ubioru i sposobu ubierania się współczesna cywilizacja przyniosła wiele, zarówno korzystnych jak i niekorzystnych z punktu widzenia czynności kręgosłupa, elementów. Z jednej strony swoboda stroju, nowe materiały i tworzywa, nowa technologia kroju, wręcz naukowe opracowania fizjologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /5 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w czasie pochylania się, prostowania i podnoszenia przedmiotów z ziemi

  Pochylanie się, sięganie rękami do ziemi, podnoszenie przedmiotów i wiele innych czynności życiowych człowiekajest związane ze zginaniem i prostowaniem tułowia. Ruchy te sąjednymi z najczęściej wykonywanych aktywnych czynności kręgosłupa. Są one jednocześnie ruchami szczególnie obciążającymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów

  Przy podnoszeniu, przenoszeniu, przekładaniu ciężkich przedmiotów obowiązują ogólne zasady podane w rozdziale o pochylaniu i prostowaniu tułowia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w czasie podnoszenia ciężarów powstają w kręgosłupie ogromne obciążenia. Przykładowo, przy nieprawidłowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas wykonywania czynności i prac w gospodarstwie domowym

  Spośród osób cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa zastana-wiająco dużą grupę stanowią kobiety nie pracujące zawodowo, których głównym zajęciem jest, wydawałoby się lekka, praca domowa. Jak się okazuje, na wysoką częstotliwość występowania u nich choroby przeciążeniowej kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas prac w ogródku i na działce_

  Prace w ogrodzie i na działce w powszechnym mniemaniu są uważane za „zdrowe", bowiem łączą ruch i wysiłek fizyczny z przebywaniem na świeżym powietrzu. I jest to przekonanie prawdziwe, z zastrzeżeniem jednak, że nie dotyczy ono kręgosłupa. Większość bowiem prac wykonywanych na działce wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby kładzenia się i wstawania z pozycji leżącej

  Moment porannego wstawania z łóżka bywa często dla kręgosłupa najbardziej przeciążającą czynnością w ciągu doby. Dzieje się tak dlatego, że przebudzenie w sferze świadomości wcale nie jest jednoznaczne z obudzeniem się ciała w sensie fizycznym. Narząd ruchu, a w tym mięśnie sprawujące dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas jazdy samochodem i innymi środkami komunikacji

  Przeciążenia kręgosłupa będące skutkiemjazdy samochodem oraz innymi środkami komunikacji wynikają z następujących mechanizmów:

  • długotrwałego przebywania w jednakowej pozycji siedzącej, z niewielkimi możliwościami jej zmiany;

  • częstych, nagłych przyspieszeń i hamowań;

  • wstrząsów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /5 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w trakcie wykonywania czynności higienicznych

  Pozycje, w których wykonujemy niektóre czynności higieniczne, mogą mieć mniejsze lub większe działanie przeciążające na kręgosłup. Ze względu na opisane wcześniej, występujące bezpośrednio po wstaniu z łóżka, obniżenie kontroli mięśniowej kręgosłupa, największe zagrożenia występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aquavibron

  aquavibron; uniwersalny aparat do masażu wibracyjnego. Drgania mem­brany w tym aparacie wywołane strumieniem wody z sieci wodociągo­wej przenoszone są na żądaną okolice ciała. A. wykorzystywany jest do masażu w stanach pourazowych, w chorobach gośćcowych i niektórych schorzeniach obwodowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atetoza

  atetoza; zespół ruchów mimowol­nych najczęściej występujących w prze­ciwstawnych częściach ciała. Charak­teryzuje się powolnością przebiegu i doprowadza do niezwykłych ułożeń kończyn (w nadmiernym powolnym wyproście, zgięciu lub skręcie) lub groteskowych powolnych gestów gło­wy i grymasów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt

Do góry