Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

  Uszkodzenie pierścienia rotatorów objawia się dolegliwościami bólowymi o~ mniej lub bardziej wyrażonym osłabieniem funkcji kończyny górnej.

  W ostrej fazie bólowej na podstawie badania zwykle trudno uzyskać dane umożł wiające różnicowanie uszkodzenia pierścienia rotatorów z dolegliwościami staw u bar...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybki test dla oceny złożonego ruchu w stawie

  Wykonanie: W celu wy konania szybkiego testu oceniającego ruchomość stawu bar kowego prosi się chorego, aby ręką za głową dotknął górnego brzegu przeciwległej łopatki. Następnie ręką za plecami powinien sięgnąć od pośladków do dolnego brzegu przeciwległej łopatki.

  Interpretacja: Jeżeli przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicujący test Laseguea

  Różnicowanie miedzy rwą kulszową i schorzeniem stawu biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego obejmuje piętę, a druga od strony brzusznej staw kolanowy. Wyprostowaną w staw ic kolanowym kończynę dolną wolno unosi się do punktu, gdy u chorego pojawią się dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt Codmana

  Badanie ruchomości biernej w stawie ramiennym.

  Wykonanie: Badający stoi za chorym i układa swoją rękę na barku w taki sposób, aby kciuk fiksował łopatkę tuż pod jej grzebieniem, palec wskazujący leży nad brzusznym brzegiem wyrostka barkowego i jest zwrócony w kierunku szczytu wyrostka kruczego, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Thomsena

  Wskazuje na podrażnienie korzeni nerwowych.

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu. Badający zgina staw kolanowy od kąta 90 do 20° przy zgiętej grzbietowo stopie.

  Interpretacja: Jeżeli w tym czasie można wymacać bolesny nerw kulszowy powy-ej dołu pod kolanowego, świadczy to o podrażnieniu korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test „znaku dłoni" i test „znaku palca"

  Typowy ból rozpoczyna się w stawie ramiennym i promieniuje do ramienia. Pacjc opisuje go dwojako. Dla bólów stawu ramiennego i podbarkowych charakterystyczn jest test „znaku dłoni". Pacjent układa dłoń zdrowego ramienia bezpośrednio pod wyrostkiem barkowym.

  Dla bólów w stawie barkówo-obojczykowym typowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Lasegue'a

  Wskazuje na podrażnienie korzenia nerwowego.

  Wykonanie: Badający wolno unosi wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę dolną pacjenta do momentu aż pojawią się dolegliwości bólowe.

  Interpretacja: Ostry ból w krzyżu i kończynie świadczy o podrażnieniu korzenia nerwowego (wypadnięcie jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Bonneta

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający przywodzi i roluje do wewnątrz kończynę chorego zgiętą w stawie kolanowym i biodrowym.

  Interpretacja: W czasie tego ruchu wcześniej pojawia się objaw Lasegue'a. Nerw jest dodatkowo napinany w pobliżu mięśnia gruszkowatego, co nasila dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Laguerre'a

  Różnicowanie między bólem stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający zgina biodro i kolano do kąta 90°.T Następnie odwodzi kończynę w stawie biodrowym i silnie rotuje ją na zewnątrz.

  Interpretacja: Manewr ten powoduje znaczne przemieszczenie głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżowo-biodrowy test rozciągania

  Wskazuje na zajęcie przednich więzadel krzyżowo-biodrowych w zespole bólowym stawu krzyżowo-biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający wywiera obiema rękami nacisk na oba talerze miednicy. Skrzyżowane ręce wytwarzają dodatkowy zwrócony na zewnątrz wektor siły. Siła działająca na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt

Do góry