Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

  Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego objaw ia się położonym dy-stalnie powiększeniem obwodu mięśnia. Bliskie sąsiedztwo anatomiczne wewnątrzsta-wowej części ścięgna ze sklepieniem głowy kości ramiennej powoduje, iż bierze ono udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test więzadła poprzecznego kości ramiennej

  Wykonanie: Pacjent w pozycji siedzącej. Kończyna górna jest odwiedziona do kąta 90°, zrotowana do wewnątrz i wyprostowana w staw ie łokciowym. Z tej pozycji jest rolowana na zewnątrz i jednocześnie ocenia się palpacyjnie bruzdę między guzkową w celu określenia sprężynowania lub przeskakiwania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niespecyficzny test ścięgna mięśnia dwugłowego

  Wykonanie: Pacjent utrzymuje kończynę odwiedzioną, w pośredniej rotacji i zgięty m do kąta prostego stawie łokciowym. Badający fiksuje jedną ręką jego staw łokciowy, a drugą rękę układa kłębem na dystalnej części przedramienia. Pacjent jest proszony o wykonanie zewnętrznej rotacji ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zgięcia w płaszczyźnie poziomej Thompsona i Kopella (cross body action)

  Wykonanie: Pacjent stoi. Chory kończyną górną odwiedzioną do kąta 90° w stawie ramiennym wykonuje maksymalne zgięcie w płaszczyźnie poziomej przed tułowiem.

  Interpretacja: Tępe, zlokalizowane głęboko bóle nad górnym brzegiem łopatki w dole nadgrzebieniowym i tylno-boczne łopatki, promieniujące do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test forsownego przywodzenia w płaszczyźnie poziomej

  Wykonanie: Kończyna górna po stronie chorej jest odwodzona do kąta 90° i przyciągana w płaszczyźnie poziomej ku stronie zdrowej (forsowne przywodzenie).

  Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym świadczą o występujących iv nim zmianach patologicznych lub o przednim zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej

  Wykonanie: Badający jedną ręką chwyta chorą kończynę górną w okolicy ramienia, a drugą rękę układa na przeciwnym barku, stabilizując obręcz kończyny górnej. Następnie wykonuje czynne przywodzenie zwisającej, chorej kończyny górnej za plecami w brew oporowi pacjenta.

  Interpretacja: Bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test draśnięcia Apleya (Apleys scratch test)

  Wykonanie: Stojący pacjent powinien palcem wskazującym starać się osiągnąć leżący po przeciwnej stronie przyśrodkowy górny kąt łopatki.

  Interpretacja: Pojawianie się dolegliwości bólowych nad pierścieniem rotatorów oraz brak możliwości osiągnięcia łopatki, które spowodowane jest ograniczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test mięśnia podłopatkowego

  Wykonanie: Test ten po odwróceniu może być stosowany do oceny mięśnia pod-grzebieniowego. Przy nie w pełni zbliżonym do tułowia stawie łokciowym porównuje się w obu stawach ramiennych bierną rotację zewnętrzną, a następnie czynną rotację wewnętrzną wbrew oporowi.

  Interpretacja: Zwiększona, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesny łuk

  Wykonanie: Z pozycji pośredniej wykonywane jest bierne i czynne odwodzenie ra-, mienia.

  Interpretacja: Bóle przy odwodzeniu w zakresie między 70 i 120° (ryc. 75 b) świadczą o uszkodzeniu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, które w tym czasie jest uciskane między guzkiem większym i wyrostkiem barkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test mięśnia obłego

  Wykonanie: Chory stoi przyjmując swobodną pozycję. Od tylu oceniane jest ustawienie rąk.

  Interpretacja: Mięsień obły większy odpowiada za wewnętrzną rotację ramienia. W przypadku jego przykurczu chore ramię jest utrzymywane w rotacji wewnętrznej, a dłoń w porównaniu z przeciwną stroną jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry