Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Test prostowania kciuka

  Ocena uszkodzenia nerwu promieniowego.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Jedna ręka badającego obejmuje przedramię na wysokości nadgarstka, a druga uciska kciuk w pozycji przywiedzenia. Następnie pacjent jest proszony aby wyprostował kciuk zarówno w podstawnym, jak i w środkowym stawie międzypaliczkowym, lub go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Grinda

  Ocena zmian zwyrodnieniowych w stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka.

  Wykonanie: Badający chwyta bolesny kciuk i wykonuje powolne ruchy, które są przenoszone w jego długiej osi.

  Interpretacja: Jeżeli chory zgłasza dolegliwości w okolicy stawu nadgarstkowo-śród-ręcznego, świadczy to zwykle o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test funkcjonalny Bunella

  Badanie niedokrwiennego przykurczu mięśni wewnętrznych ręki.

  Wykonanie: Ręka pacjenta wyprostowana. W pierwszej części badania oceniane są czynne i bierne ruchy we wszystkich trzech stawach palca. W drugiej części fiksuje się staw śródręcznopaliczkowy w wyproście i ponów nie bada się zgięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadgarstek, ręka i palce

  Badanie reki wymaga dobrej znajomości anatomii i należy je rozpocząć od oceny ewentualnych jej wad lub zaburzeń ułożenia. W spoczynku, przy biernym utrzymywaniu ręki, nadgarstek znajduje się w położeniu pośrednim między zgięciem i wyprostem, a palce w niewielkim zgięciu (zginacze palców są cztery...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test funkcjonalny Bunella

  Badanie niedokrwiennego przykurczu mięśni wewnętrznych ręki.

  Wykonanie: Ręka pacjenta wyprostowana. W pierwszej części badania oceniane są czynne i bierne ruchy we wszystkich trzech stawach palca. W drugiej części fiksuje się staw śródręczno-paliczkowy w wyproście i ponownie bada się zgięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz głęboki palców

  Wykonanie: Badający układa dwa palce swojej reki (wskazujący i środkowy) po stronie zgieciowej na zajętych palcach chorego w taki sposób, aby stawy międzypa-liczkowe bliższe byty wyprostowane. Chory proszony jest o wykonanie zgięcia jednego palca w dalszym stawie między paliczków ym. Badanie wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test mięśnia nawrotnego obłego

  Nerw pośrodkowy przebiegając w okolicy stawu łokciowego może zostać uciśnięty w kanale mięśnia nawrotnego (między głową ramienną i łokciową mięśnia nawrotnego obłego).

  Przyczyny powstawania zespołu mięśnia nawrotnego obłego są zróżnicowane. Może on być spowodowany zewnętrznym uciskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz powierzchowny palców

  Wykonanie: Pacjentowi poleca się, aby badany palec zgiął w stawie międzypalicz-kowym bliższym, podczas gdy pozostałe palce utrzymywał w wyproście w celu wyłączenia funkcji ścięgna mięśnia zginacza głębokiego. Ponieważ, ścięgna zginaczy głębokich trzech palców od strony łokciowej mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół kanału de Guyona

  W kanale de Guyona (utworzonym przez troczek zginaczy, więzadto grochowato--haczykowate i rozcięgno dłoniowe) przebiega tętnica łokciowa z nerwem łokciowym.

  Ucisk nerwu łokciowego może być spowodowany infekcjami, ganglionami i zewnętrznym uciskiem, np. przewlekłym uszkodzeniem spowodowanym naciskami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz dtugi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka

  Wykonanie: Badający obejmuje kciuk pacjenta i fiksuje jego staw śródręczno-pa-liczkowy. Pacjentowi poleca się zgiąć i wyprostować paliczek dalszy kciuka. Mięsień zginacz długi kciuka znajduje się w głębokiej warstwie mięśni zginaczy i przyczepia się swoim ścięgnem do podstawy paliczka dalszego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt

Do góry