Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Test Wilsona

  Wskazuje na oddzielającą martwicę kostno-ehrzęstną przy środków ego kłykcia kości udowej.

  Wykonanie: Badający chwyta jedną ręką staw kolanowy powyżej rzepki i jednocześnie bada palpacyjnie przyśrodkową szparę stawową.

  Interpretacja: W przypadku oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Steinmanna

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający chwyta lewą ręką staw kolanowy i jednocześnie obmacuje szparę stawową. Prawą ręka chwyta podudzie nieco powyżej stawu skokowego. Podudzie przy ufiksowanym udzie jest ratowane na zewnątrz lub do wewnątrz, a przy niewielkim osiowym ucisku jest zginane i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy stabilności

  Stabilność stawu kolanowego zapewniają wiezadla, ląkotki, kształt i kongruencja powierzchni stawowych oraz mięśnie. Czynną kongruencję zapewniają wiezadla, które określają i sterują wielkością ruchu między udem i piszczelą.

  Uszkodzenia więzadel prowadzą do zaburzenia funkcji stawu kolanowego, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bóhlera-Krómera

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego stabilizuje od boku do, a druga chwyta kostkę przyśrodkową. Przy wymuszonym odwiedzeniu (koślawo-ci) podudzia staw kolanowy jest zginany i prostowany.

  Ręce chwytają za kostkę boczną i udo od strony przyśrodkowej i wykonują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test odwodzenia-przywodzenia (test koślawienia-szpotawienia)

  Test len stosuje się do oceny przyśrodkowej i bocznej stabilności stawu kolanowego.

  Wykonanie: Chory leży na plecach. Badający obejmuje obiema rękami staw kolanowy na wysokości nasady bliższej kości piszczelowej i jednocześnie ocenia szparę stawową. Dalsza część podudzia jest u fiksowana między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Merke'a

  Wykonanie: Pacjent obciąża chorą kończynę dolną. Staw kolanowy jest lekko zgięty, a stopa fiksowana przez badającego. Druga kończyna dolna jest lekko unoszona i pacjentowi poleca się rolować udo na zewnątrz i do wewnątrz. Jak przy objawie Steinmanna I - ruchy rotacyjne są wykonywane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bragarda

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedną ręką badający obejmuje zgięty do kątć 90° staw kolanowy. Kciukiem i palcem wskazującym ocenia palpacyjnie boczną lut przyśrodkową szparę stawową. Drugą ręką obejmuje stopę i wykonuje rotacje pod udzia.

  Interpretacja: Bóle nad szparą stawową dowodzą o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Zohlena

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach; badający przy wyprostowanej kończynie uciska kciukami powierzchnie stawowe rzepki od strony bliższej, przyśrodkowej i bocznej, i poleca choremu dalej wyprostować kończynę lub napiąć mięsień czworoglowy.

  Interpretacja: Mięsień czworoglowy uda pociąga rzepkę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rosera-Ortolaniego-Barlowa

  Ocena niestabilności stawu biodrowego (okres noworodkowy).

  Wykonanie: U dziecka leżącego na plecach jedna kończyna jest silnie zginana i stawie biodrowym, co powoduje ufiksowanie miednicy. Druga ręka obejmuje staw olanowy i udo w taki sposób, aby palce leżały na krętarzu, a kciuk pod fałdem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test obronny Fairbanka

  Wskazuje na zwichnięcie rzepki.

  Wykonanie: W pozycji na plecach, przy wyprostowanym stawie kolanowym i rozluźnionych mięśniach uda, badający stara się naśladować przebieg zwichnięcia rzepki, spychając ją kciukami do boku. Następnie chory jest proszony o zgięcie stawu kolanowego.

  Interpretacja: W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry