Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Test Godfreya

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Oba stawy kolanowe i biodrowe zgina się do kąta 90°. Podudzia są podtrzymywane przez badającego i jednocześnie wywierany jest nacisk, skierowany grzbietowo na guzowatość piszczeli uszkodzonego stawu kolanowego.

  Interpretacja: Już w pozycji wyjściowej widoczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt Gansslena

  Wyjaśnienie bólów przodoslopia.

  Wykonanie: Głowy kości śródstopia są fiksowane w jednej płaszczyźnie między położonymi podeszwowo palcami i położonymi grzbietowo kciukami jednej ręki. Druga ręka stara się wywołać boczny kleszczowy ucisk na I i V głowę kości śródstopia.

  Interpretacja: Bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczny tylny test przemieszczenia

  Wykonanie: Badający zgina staw biodrowy i kolanowy u chorego leżącego na plecach do kąta około 90°. Staw kolanowy jest utrzymywany w pośredniej rotacji. Jedna ręka badającego leży na udzie stawiając opór, podczas gdy druga wolno prostuje staw kolanowy.

  Interpretacja: Przy osiągnięciu ok. 20° zgięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test skurczu mięśnia czworogtowego

  Test do oceny uszkodzenia więzadla krzyżowego tylnego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Uszkodzona kończyna dolna jest zginana w stawie kolanowym do 90° i ustawiana w zewnętrznej rotacji. Pacjentowi poleca się napiąć mięsień czworoglowy i unieść kończynę z kozetki.

  Interpretacja: Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test opukiwania śródstopia

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Stop) zwisają na zewnątrz stołu do badań. Jedną ręką badający lekko przeprostow uje palce, a drugą opukuje młotkiem neurologicznym głowy kości śródstopia albo stawy środslopno-palic/.kowe.

  Interpretacja: W pr/.ypadku melatarsalgii powodującej przewlekle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa

  Prawie wszyscy chorzy mający problemy ze stopami w czasie wizyty skarżą się na bóle. Dla postawienia diagnozy ważne jest dokładne zebranie wywiadu.

  U wszystkich chorych musimy uwzględnić takie czynniki, jak wiek, pleć, zawód i aktywność w czasie wolnym. Ponadto każdego pacjenta musimy zapytać o rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Loseego

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego obejmuje od strony bocznej staw kolanowy w taki sposób, aby kciuk znalazł się za głową strzałki, a pozostałe palce na rzepce. Drugą ręką chwyta od przyśrodka podudzie powyżej górnego stawu skokowego. W przeciwieństwie do innych, brzusznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Pivot-Shift (Pivot-Shift test, Galway test)

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedną ręką badający chwyta i fiksuje boczny kłykieć kości udowej. Kciuk bada palpacyjnie bliższą część kości piszczelowej lub strzałki. Drugą ręką badający chwyta podudzie, wykonuje rotację wewnętrzną i odwiedzenie (koślawienie). Z tej pozycji staw kolanowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lemaire

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, badający jedną ręką roluje do wewnątrz stopę, a drugą uciska proksymalnie od zewnątrz boczny kłykieć kości udowej w stosunku do podudzia. Następnie wykonywane są ostrożne ruchy prostowania i zgięcia w stawie kolanowym.

  Interpretacja: Przy przerwaniu przedniego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopniowany test Pivot-Shift Jakoba

  Stopniowanie testu Pivot-Shift z uwzględnianiem przemieszczeenia i rotacji podudzia.

  Wykonanie: Podobnie jak w teście Pivot-Shift badany jest stoppień niestabilności stawu kolanowego, nie tylko w rotacji wewnętrznej podudzia, ale dopdatkowo w pozycji neutralnej i rotacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt

Do góry