Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Boczny (przyśrodkowy) test stabilności stawu skokowego

  Wykonanie: chory leży na plecach. Jedną ręką badając) obejmuje od strony grzbietowej podudzie « pobliżu kostek. Drugą ręką chwyta od Koku śródstopie i stara się przez supinację rozewrzeć staw skokowy. Przy badaniu przyśrodkowego aparatu wię-zadlow ego badający obejmuje śródstopie od strony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test tylnego opadania

  Wykonanie: Oba stawy kolanowe ustawione równolegle, w zgięciu 90°.

  Interpretacja: Przy obserwacji od strony bocznej obu sylwetek bliższych nasad kości piszczelowych w chorym kolanie opada do tylu nasada kości piszczelowej. W tej pozycji spoczynkowej tylna szufladka zależy od siły ciężkości oraz stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test uciskowy Thompsona

  Świadczy o przerwaniu ścięgna piętowego (Achillesa).

  Wykonanie: Pacjent leż) na brzuchu na stole do badania. Stopy zwisają poza jego brzcojem. Badający obejmuje jedną ręką badaną łydkę i wykonuje silny nacisk na mię śnie.

  Interpretacja: Przez ściskanie mięśni łydki można wywołać nagle bierne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Grifki

  Ocena objawów stopy poprzecznie płaskiej.

  Wykonanie: l'o biernym wyproście grzbietowym palców stopy badający naciska od strony podeszwowej i dalszej w kierunku osi długiej na głowy kości śródstopia w stawach śródstopno- palcowych.

  Interpretacja: Obciążenie wywołane naciskiem odpowiada początkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łagodny tylno-boczny test szufladki

  Wykonanie: Pacjent siedzi na kozetce i pozwala swoim rozluźnionym kończynom dolnym zwisać nad jej brzegiem. Stopa chorej kończyny jest lekko podpierana udem badającego. Obejmuje on obiema rękami bliższą nasadę kości piszczelowej i spychają opuszkami kciuków w kierunku grzbietowym.

  Interpretacja:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Strunsky'ego

  Test prowokujący dla oceny metatarsalgii

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Stopy wiszą na zewnątrz kozetki. Badający obejmuje od strony obu paluchów kleszczowo pozostałe palce i wykonuje zgięcie po-deszwowe w stawach śródstopno-paliczkowych.

  Interpretacja: W przypadku przew leklego podrażnienia okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test opadania do tyłu pod wpływem grawitacji (gravity sign recurvatum test)

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, biodro i kolano zgięte do kąta 90°. Jedna ręka badającego obejmuje podudzie, a druga stabilizuje powyżej rzepki staw kolanowy, a następnie go uwalnia.

  Interpretacja: Przy uszkodzeniu tylnego więzadla krzyżowego piszczel opada grzbietowo (grzbietowo zwisa).

  Uwaga: Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przemieszczania palucha

  Badanie niestabilności w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.

  Wykonanie: Jedna ręka badającego fiksuje od strony przyśrodkowej pr/.odostopie, a druga obejmuje od strony dystalnej paliczek podstaw ny palucha i przesuwa jego podstawę podeszwowo i grzbietowo w stosunku do głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zewnętrznej rotacji i przeprostu Hughstona

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Obie jego kończyny są unoszone za przodo-stopia przy pełnym rozluźnieniu mięśni czworoglowych.

  Interpretacja: Przy niestabilności tylno-bocznej dochodzi do przeprostu i szpotawego ustawienia stawów kolanowych, podczas gdy piszczel jednocześnie rotuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test „chrupania"

  Wskazuje na paluch sztywny.

  Wykonanie: W luźno zwisającej siopie jedną ręką obejmuje się od strony dalszej paliczek podslawny palucha; w tym czasie kciuk znajduje się po jego stronie wyprost-nej. a pozostałe palce po podeszwowej. Drugą ręką od strony bocznej fiksowane jest przodostopic, gdy kciuk leży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry