Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Test trzasku Muldera

  Wskazuje na obecność nerwiaka miedzy palców ego (ncuralgia Moriona).

  Interpretacja: W przypadku nerwiaka międzypalcowego w c/asie przemieszczania ku sobie głów kości śródstopia pojawiają się bóle. czasami z promieniowaniem pare-slezji do odpowiednich, leżących obok siebie palców. Dodatkowo między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Hoffy

  Wskazuje na zastarzałe uszkodzenie ścięgna pielonego (Achillesa).

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu, stopy wystają poza stołem do badania. Badający wykonuje grzbietowy wy prost obu stóp.

  Interpretacja: Po uszkodzeniu ścięgno piętowe jest mniej napięte i możliwy jest większy wyprosi grzbietowy chorej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep żylny

  Zakrzep żył głębokich, podobnie juk ostry zator tętniczy, należą do najpoważ niejszych i najbardziej dramatycznych nagłych chorób naczyń. W jego powstawaniu biorą udział czynniki uszkadzające ścianę naczyń oraz zaburzenia przepływu i czynników krzepnięciu. Najczęściej zatory występują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test ucisku pięty

  Ocena złamania kości piętowej.

  Wykonanie: Stopa jest symetrycznie ściskana między kłębami kciuków badającego.

  Interpretacja: Przy złamaniu kości piętowej chorzy odczuwają silne beile w okolicy pięty. Złamania kości piętowej występują głównie u chorych ze znaczną osteoporo-zą. Tacy chorzy ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Colemana

  Badanie giętkości (elastyczności) przy zniekształceniach tylosiopia.

  Wykonanie: Pacjent podczas badania słoi. Zależnie od wielkości i rodzaju zaburzenia Stopy przy teście po stronie bocznej pod pietę i boczny brzeg stopy podkładane s;| różnej wysokości drewniane bloczki w laki sposób, aby I kość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Tinela

  Wskazuje na zespól lunelu stepu.

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu ze zgiętym do 90° stawem kolanowym. Młotkiem neurologiczny ni badający opukuje nerw piszczelowy za kostką przyśrodkową.

  Interpretacja: Bóle i zaburzenia czucia na podeszwie stopy świadczą o zespole lunelu stepu. W tej chorobie mamy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test giętkości (elastyczności) stopy

  Ocena przykurczonej lub wiotkiej slopj plasko-koślawej.

  Wykonanie: Pod pojęciem stopy plasko-koślawej rozumiem) zniekształcenie, w którym przyśrodkowe sklepienie jesl spłaszczone, a pięta jest ustawiona koślawo. Stop) można obserwować z boku ora/ od stron) pięły podczas siania na równym podłożu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw mankietu

  Wskazuje na zespól tunelu stepu.

  Wykonanie: Chory leży na plecach. Ponad kostkami zakładany jesi mankiet aparatu do mierzenia ciśnienia krwi i pompowany powyżej wartości ciśnienia skurczowego krwi.

  Interpretacja: Jeżeli w wyniku ucisku trwającego ponad minutę pojawią się bóle i męczące zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test korekcji przywiedzenia przodostopia

  Wykonanie: Dziecko leż) na plecach. Badając) obejmuje jedną ręką chorą stopę, a drugą siara się kciukiem ułożonym po stronie przyśrodkowej przodostopia skorygować prz) wiedzenie.

  Interpretacja: Jeżeli len manewr umożliwia odpowiednią korekcję pr/.odostopia w stosunku do linii środkowej ora/...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia postawy

  Pr/y wyprostowanej postawie ciała oceniamy nie tylko ustawienie kręgosłupa i tułowia, lecz również czynną pracę mięśni. Wyróżnić można postawę swobodną i napiętą. Postawa napięta polega na wyprostowanym ustawieniu, jest postawą gotowości lub oczekiwania, ze zrównoważoną funkcją sil...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt

Do góry