Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Automatyzm statyczny

  automatyzm statyczny oparty na odruchach postawy zapewnia pra­widłową pozycję (ułożenie) ciała przy złożonych aktach ruchowych (podczas pracy, walki itp.).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometria tonalna

  audiometria tonalna; metoda audio-logiczna posługująca się dla wykreśle­nia krzywej progowej słuchu dwoma parametrami, tj. częstotliwością tonu (liczbą drgań na sekundę określaną w hercach — Hz) oraz natężeniem mierzonym w decybelach (dB). Bodź­cami stosowanymi w a. t. są tony proste, mające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotrening

  autotrening; samodzielne, systema­tyczne ćwiczenia fizyczne i ćwiczenia woli mające na celu uzyskanie maksy­malnej sprawności lub optymalnej adaptacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm

  automatyzm; odruchowe wykonywa­nie czynności bez udziału świadomości, zdolność do samoczynnego funkcjonowania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Homansa

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający unosi wyprostowaną chora kończynę i wykonuje nagle zgięcie grzbietowe stopy przy wyprostowanym stawie kolanowym. Podobne postępowanie jest powtarzane przy zgiętym stawie kolanowym, przy jednoczesnym ucisku podudzia.

  Interpretacja: Jeżeli przy zgięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test chromania przestankowego

  Wskazuje na zespól cieśni w okolicy żebrowo-obojczykowej.

  Wykonanie: Pacjent stoi. Jednocześnie odwodzi i roluje oba ramiona na zewnątrz. Następnie poleca mu się szybko zginać i prostować przez I minutę palce obu rąk.

  Interpretacja: Jeżeli ramię po jednej stronie opada już po niewielu ruchach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach tętniczych

  Zaburzenia przepływu krwi w tętnicach często towarzysz.)chorobom narządu ruchu. Około 9()'/i wszystkich przypadków dotyczących kończyn dolnych spowodowane jest przez miażdżycę zamykającą. Przed leczeniem schorzeń ortopedycznych musimy starannie ocenić ewentualnie występujące zaburzenia krążenia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt Allena

  Wskazuje na zespól górnego otworu klatki piersiowej.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Badane ramię \\ pozycji pośredniej i /.giętym clo 90° w stawie łokciowym jest przytrzymywane clo tułowia. Radujący staje za pacjentem, chwyta jedną ręką jego nadgarstek i jednocześnie ocenia tętno nu tętnicy promieniowej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Allena

  Ocena zaburzeń przepływu naczyniowego krwi w kończynach górny cli.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Unosi kończynę do góry i zamyka rękę w pięść w ml stępach I sekundy. W tym czasie badający obejmuje nadgarstek i naciskając palcami lamuje przepływ krwi w tętnicach. Po minucie pozwala choremu opuścić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ratschowa-Boergera

  Ocena chorób naczyii u okolic) miednic) i kończyn.

  Wykonanie: (hory leż) na plecach. Poleca mu się unieść możliwie wysoko kończyn) i przez 2 minuty wykonywać ruchy okrężne lub zgięcie podeszwowe i wyprosi grzbietów) w sławach skokowych.

  Interpretacja: Przy zdrowych naczyniach ruchy te można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry