Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Spina bifida manifestu

  Spina bifida manifestu — jawny rozszczep kręgosłupa: oprócz zmian w kręgach występują uwypuklenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zazwyczaj niedorozwój elementów rdzenia kręgowego. Ta postać jawnego rozszczepu kręgosłupa występuje w dwóch odmianach klinicznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY TOWARZYSZĄCE WADOM WRODZONYM KRĘGOSŁUPA

  Do najczęściej spotykanych wad współistniejących należy zaliczyć anomalie rozwojowe żeber, spotykane zwłaszcza w wadach i zaburzeniach rozwojowych kręgosłupa piersiowego. Wady wrodzone żeber mają zasadniczy wpływ na kształt i symetrię klatki piersiowej i mogą działać niekorzystnie na rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa kręgosłupa

  Budowa kręgosłupa — tak bardzo zróżnicowana w poszczególnych odcinkach — daje możliwości wykonania przez człowieka ogromnego zakresu czynności, które mieszczą się w granicach fizjologii, a u osób szczególnie sprawnych i przygotowanych odpowiednimi ćwiczeniami — do zakresu ruchomości kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meningocele

  Meningocele — przepuklina oponowa: poprzez niewykształcone i niespojone kostne części kręgów uwypuklają się opony rdzenia w postaci worka, przepukliny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centyle (percentyle)

  centyle (percentyle); jednostki po­miaru używane w ocenach psychologicznych. Skale centylowe powstają przez podzielenie zebranych wyników na sto równych części, które z kolei dzieli się na kilka równych prze­działów, aby im przyporządkować wyniki układające się od najlepszych do najgorszych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakteropatia

  charakteropatia; zaburzenia -> oso­bowości występujące w przypadkach organicznego uszkodzenia mózgu. Ch. nie jest pojęciem ogólnie przyjętym, zaliczana jest do -> zespołu psycho-organicznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakteropatia padaczkowa

  charakteropatia padaczkowa; zabu­rzenia lub trwałe zmiany struktury osobowości, charakteru, temperamen­tu, sfery uczuciowej, będące skutkiem organicznych uszkodzeń mózgu u cho­rych na padaczkę. Termin ch. p., obecnie coraz rzadziej używany, wiązał się z mylnym poglądem, iż większość chorych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej

  charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej; powinna za­wierać dane dotyczące: nazwy stano­wiska; zastosowania do celów terapii pracą, przeznaczenia do celów produkcyjno-usługowych; niezbędnej po­wierzchni, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charłactwo

  charłactwo; wyniszczenie soma­tyczne organizmu wskutek przebytych lub toczących się procesów chorobo­wych. Ch. obserwuje się u dzieci wzrastających w pierwszych miesią­cach życia w niepomyślnych warun­kach środowiskowych, a także w następstwie ciężkich schorzeń układu nerwowego, gruczołów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralny Związek Spółdzielni Nie­widomych

  Centralny Związek Spółdzielni Nie­widomych; niezależny i samorządny związek zrzeszający -> spółdzielnie niewidomych w całym kraju. Władza­mi związku są: 1) Krajowy Zjazd Delegatów, 2) Rada CZSN, wybierana przez Zjazd, sprawująca władzę w okresach między zjazdami; 3) Zarząd CZSN kierujący na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry