Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH DZIECKA

  Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową. z wodogłowiem lub bez niego może wykazywać w okresie wzrostowym zaburzenia rozwojowe, zależne nic tylko od stopnia i rozległości porażeń i niedowładów, ale także od sfery psychicznej, umysłowej.

  Diagnostyka zaburzeń rozwojowych dotyczących narządu ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOGŁOWIE

  Kolejnym problemem, który towarzyszy dziecku z przepukliną oponowo--rdzeniową, jest wodogłowie. Występuje ono u noworodków z wadą kręgosłupa i rdzenia w sprawie 90% przypadków, jednak w różnym stopniu natężenia. Przepukliny oponowe tylko w l/5 przypadków tworzą wodogłowie.

  Wodogłowie to z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa - PROBLEMY ORTOPEDYCZNE

  Obiektem opieki ortopedycznej u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową jest narząd ruchu, układ kostno-stawowy i mięśniowy, który znajduje się w określonym wadą wrodzoną stanie wydolności czynnościowej. Stan wydolności funkcjonalnej nie jest oczywiście jednoznaczny z możliwością osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Wada rozwojowa jaką jest przepuklina oponowo-rdzeniowa, oprócz zmian w obrębie kręgosłupa, opon mózgowo-rdzeniowych i układu nerwowego powstałych we wczesnym okresie życia płodowego, może również wnieść do organizmu i funkcjonowania jego narządów i układów wiele innych zmian i zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Kręgosłup, który jest zasadniczym miejscem powstania wady wrodzonej, może wykazywać różnego rodzaju deformacje spowodowane nieprawidłowym wykształceniem kręgów,jakie występują na poziomie przepukliny, a także w innych segmentach. Zniekształcenia typu skoliozy, kifozy, lordozy mogą być zależne nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Badania radiologiczne wykonane w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia noworodka mają na celu wykrycie i sprecyzowanie wad układu kostno--stawowego niewidocznych i niemożliwych do rozpoznania zwykłymi metodami badania klinicznego. Na podstawie zdjęć przeglądowych kręgosłupa {w dwóch projekcjach)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meningomyelocele

  Meningomyelocele — przepuklina oponowo-rdzeniowa; podobnie jak w poprzedniej postaci oprócz wady kostnej i uwypuklenia opon występuje niedorozwój elementów nerwowych.

  Ta najcięższa postać wady rozwojowej występujejako przepuklina oponowo--rdzeniowa zamknięta, której worek i zawartość pokryte są zdrową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA przepukliny oponowo-rdzeniowej

  Obecnie znane są dwie możliwości rozpoznawania wady w okresie płodowym: badanie ultrasonograficzne oraz oznaczanie stężenia alfa-fetoprotein w surowicy i wodach płodowych. Potwierdzenie istnienia wady u badanego płodu nie ma większego znaczenia dla dalszego utrzymania ciąży, ponieważ decyzję w tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE przepukliny oponowo-rdzeniowej

  Stwierdzenie przepukliny oponowo-rdzeniowej po urodzeniu dziecka na oddziale położniczym wymaga przekazania dziecka w trybie natychmiastowym na oddział lub do kliniki chirurgicznej w celu leczenia operacyjnego.

  Sharrard, Zachary i Lorber już w latach sześćdziesiątych zwrócili uwagę na bardzo korzystny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka wad wrodzonych kręgosłupa

  Diagnostyka wad wrodzonych kręgosłupa powinna opierać się w pierwszym rzędzie na dokładnym badaniu klinicznym pacjenta. Poza bardzo nieliczną grupą tzw. wad wrodzonych kręgosłupa bezobjawowych i klinicznie ukrytych, większość wad kręgosłupa może być ujawniona na podstawie wnikliwego i dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt

Do góry