Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  REHABILITACJA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową musi rozpoczynać się od bardzo wczesnego okresu życia dziecka. W pierwszym wczesnym okresiejest to oczywiście rehabilitacja medyczna, której podstawowymi zadaniami są; systematyczne i stopniowe usuwanie przykurczów i zniekształceń porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODATKOWE METODY OBRAZOWANIA w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Zalecane są metody uwidaczniające tkanki miękkie kręgosłupa, stosunek ich do korzeni nerwowych. Do metod tych należy zaliczyć: dyskografię, mielo-grafię, radikulografię. tomografię komputerową oraz magnetyczny rezonans jądrowy.

  Dyskografia polega na wprowadzeniu — pod kontrolą monitora rtg — środka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USZKODZENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

  Krążki międzykręgowe odgrywają istotną rolę w bioniechanice kręgosłupa. Łączę poszczególne jego segmenty — trzony kręgów, umożliwiają wielokierunkową {w różnych odcinkach) ruchomość masywnej kolumny kręgosłupa, stanowiąc jednocześnie elementy amortyzujące, przenoszące olbrzymie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPATOGENEZA uszkodzeń krążka międzykregowego

  Większość zmian chorobowych kręgosłupa rozpoczyna się od wspomnianej utraty fizjologicznych funkcji krążka międzykręgowego. Może to być następstwem ostrego lub przewlekłego przeciążenia kręgosłupa, przebytego urazu lub [ /mian wrodzonych kręgosłupa, takich jak, wrodzony zrost, nieprawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /8 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa - STAWY BIODROWE

  Podstawowymi problemami występującymi na poziomie stawów biodrowych mogą być przykurcze, podwichnięcia i zwichnięcia. Poglądy na możliwości leczenia tzw. porażennych podwichnięć i zwichnięć stawów biodrowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową zmieniły się zasadniczo w ostatnich 25 latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NERWOWO--MIĘSNIOWYCH

  Wada rozwojowa związana z niedorozwojem elementów nerwowych rdzenia kręgowego określana jest poziomem zaburzeń neurologicznych w sferze ruchowej i czuciowej. Dokładna diagnostyka tych zaburzeń jest bezwzględnie konieczna w celu ustalenia sposobów i rodzaju postępowania terapeutycznego, rehabilitacji oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWY KOLANOWE - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  W porażeniach dolnego odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego mogą występować przykurcze w obrębie stawów kolanowych, zwykle zgięciowc. chociaż mogą one mieć lakżecharak ter wyprostny. Leczenie przykurczów kolan rozpoczyna się we wczesnym okresie od zabiegów rehabilitacyjnych wspomaganych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO--STAWOWYCH

  Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

  U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNIEKSZTAŁCENIA STÓP - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Zniekształcenia stóp u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową powstają podobnie jak deformacje w innych stawach. Zależne są one albo od pozycji, albo od nierównowagi mięśniowej zespołów dynamicznych, lub też od działania obu tych czynników łącznie.

  Zniekształcenia porażenne stóp przyjmują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw. pęcherzem neurogennym. Obecnie jednak znacznie większe, jeśli nie podstawowe, znaczenie i rolę przypisuje się ocenie stanu uszkodzenia górnego odcinka dróg moczowych: refluksu, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry