Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  METODY LECZENIA OPERACYJNEGO w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Leczenie operacyjne stosowane jest w celu zniesienia ucisku rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, naczyń oraz w celu przywrócenia lub stworzenia warunków do przywrócenia stabilności kręgosłupa.jeśli została ona zaburzona przez proces chorobowy lub uraz. W rozdziale tym ograniczę się do podania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp tylny w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp tylny jest wykorzystywany głównie do usunięcia przepukliny krążka międzykręgowego oraz stabilizacji dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego 

  w przypadku niestabilności lego segmentu w przebiegu kręgozmyku, zmian zwyrodnieniowo-przeciążeniowych kręgosłupa, rzadziej zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSTĘP POZAOTRZEWNOWY w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp ten jest częściej wykorzystywany niż droga przezolrzewnowa. gdyż jest bezpieczniejszy i umożliwia dostęp do kręgosłupa począwszy od segmentu L2 do SI.

  Operację wykonuje się w ułożeniu chorego na prawym boku lub w ułożeniu skośnym na plecach z uniesieniem na poduszce lub wałku miednicy po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSTĘP PRZEZOTRZEWNOWY w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp ten umożliwia operację w odcinku L4—SI. Operacja odbywa się w ułożeniu pacjenta na plecach z uniesieniem miednicy (na wałku). Stosowane są dwa cięcia skórne: podłużne — w obrębie kresy białej z ominięciem pępka, oraz poprzeczne — na poziomie kolców biodrowych przednich górnych (ryc. 4.9)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NIEOPERACYJNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Pomimo rozwoju technik operacyjnych, znacznego postępu w zakresie anestezjologii redukującego znacznie liczbę powikłań operacyjnych, olbrzymia większość pacjentów z zespołem bólów krzyża leczonych jest metodami zachowawczymi. Podawany przez różnych autorów odsetek operowanych mieści się zwykle w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Postępowanie diagnostyczna w zespołach bólowych kręgosłupa opiera się na kilku zasadniczych elementach:

  - wywiadzie chorobowym,

  - badaniu klinicznym,

  - badaniu radiologicznym,

  - dodatkowych metodach obrazowania (radikulografia. TK, MRJ).

  Są to oczywiście jedynie podstawowe elementy diagnostyki. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad chorobowy w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Wywiad chorobowy jest istotną częścią postępowania diagnostycznego, pozwalającą na wstępne rozpoznanie źródła i charakteru dolegliwości, a niekiedy ułatwiającą ustalenie prognozy co do dalszego przebiegu schorzenia. Islotncjcst uzyskanie informacji o trybie życia chorego, wykonywanym zawodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kliniczne w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Badanie kliniczne rozpoczyna się praktycznie od momentu wejścia pacjenta do gabinetu. Sylwetka pacjenta, sposób poruszania się. chodu dają wiele wskazówek co do źródła i charakteru dolegliwości oraz istniejących ubytków neurologicznych. Po rozebraniu się pacjenta ocenia się szczegółowo jego chód oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA PATOLOGICZNE w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  U dzieci z porażeniami kończyn dolnych spowodowanymi przepukliną oponowo-rdzeniową, które nie mogą i nie przyjmują pozycji stojącej albo nie są pionizowane, może dochodzić do tzw. złamań patologicznych kości długich porażonych kończyn. Powikłania lego rodzaju były spotykane w przeszłości, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Badanie radiologiczne kręgosłupa ma na celu ocenę elementów kostnych kręgosłupa. Najczęściej wykonuje się zdjęcia w dwu projekcjach: przednio-tylnej (a-p) i bocznej.

  Po/walają one na wykrycie wad kręgosłupa wrodzonych lub nabytych (wrodzony zrost kręgów, zaburzenia ich rozwoju, rozszczep kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt

Do góry