Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Obraz kliniczny kręgozmyku

  Obraz kliniczny kręgozmyku jest zależny od jego patologii i cechuje się różnymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi. Ważnymi elementami diagnostycznymi jest badanie podmiotowe cechujące się symptomatycznymi dolegliwościami bólowymi. W badaniu przedmiotowym widoczne są: charakterystyczna sylwetka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE w chorobie przeciążeniowej

  W diagnostyce zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa stosowane są takie same techniki radiologiczne jak w diagnostyce uszkodzeń krążka między kręgowego. Podstawą rozpoznania są zdjęcia kręgosłupa w pozycji a-p i bocznej. Należy jednak /wracać uwagę, aby radiogram w projekcji bocznej obejmował cały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania kliniczne w kręgozmyku

  Na plan pierwszy wysuwają się zgłaszane przez chorego dolegliwości bólowe o zróżnicowanym nasileniu. Zwykle bóle dotyczą dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Niekiedy jednak dolegliwości te są znaczne i mogą do nich dołączyć zaburzenia korzeniowe. Przemieszczanie trzonów powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA DODATKOWE w chorobie przeciążeniowej

  W tej grupie znajdują się omówione uprzednio badania kontrastowe kanału kręgowego — tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny — pozwalające na ocenę stosunków anatomicznych w kanale kręgowym, w pewnej mierze również ocenę ukształtowania kanału tętnicy kręgowej.

  Dodatkowe informacje o zaburzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgozmyk - BADANIA DODATKOWE

  Z badań dodatkowych w kręgozmyku na plan pierwszy wysuwa się diagnostyka radiologiczna. Podstawowym badaniem jest wykonanie radiogramów przeglądowych celowanych na dolny odcinek lędźwiowy w projekcjach: bocznej, przednio-tylnej i skośnej.

  Na radiogramach w projekcji bocznej kręgozmyk charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO w chorobie przeciążeniowej

  Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO--PRZECIĄŻENIOWE KRĘGOSŁUPA

  Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa są jednym z najczęściej występujących zespołów chorobowych ostatnich dziesiątków lat. Zasadniczą przyczyną tak częstego występowania tego zespołu jest zapewne postępująca zmiana trybu życia, zmniejszenie aktywności ruchowej, fizycznej, ułatwienie warunków życia W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE w chorobie przeciążeniowej

  Operacja ma na celu usunięcie wyrośli brzeźnych wpuklających się do światła kanału kręgowego, uciskających nasady korzeni. Z reguły łączone są one z usztywnieniem odbarc/onej przestrzeni według zasad podanych przy omawianiu leczenia urazowych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego. Do usztywnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO--PRZECIĄŻENIOWE KRĘGOSŁUPA

  W początkowej fazie schorzenia dolegliwości są zwykle słabo nasilone i szybko ustępują samoistnie. Wywoływane są najczęściej przeciążeniem w następstwie dźwigania ciężkich przedmiotów, długotrwałego pozostawania w jednej, niekorzystnej pozycji (np. pochylonej). W miarę narastania zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Zasadniczym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest utrzymywanie się, pomimo leczenia zachowawczego, przez okres 3 tygodni poważnych zaburzeń neurologicznych (niedowładów stopy, zniesienia odruchów, zaburzenia funkcji zwieraczy). Należy wówczas pilnie wykonać jedno z badań obrazujących stosunki w kanale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 214

  praca w formacie txt

Do góry