Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kręgozmyk - WYNIKI LECZENIA I PROGNOZOWANIE

  Wyniki leczenia kręgozmyków należy rozpatrywać w kilku kategoriach. Leczenie zachowawcze zwykle daje dość dobry wynik końcowy, ale dotyc/y on przede wszystkim chorych, u których nie spotyka się zaburzeń neurologicznych, a charakter kręgozmyku jest stabilny, W przypadku ok. 10% chorych z kręgozmykiem wg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest chorobą układową tkanki łącznej, która ma charakter przewlekle postępujący mimo stosowanego leczenia. W konsekwencji chory na rzs staje się osobą niepełnosprawną. Etiopatogeneza tej choroby nie jest dokładnie poznana. Uważa się, ze przyczyną zachorowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów - diagnostyka

  Pacjenci trafiający do ortopedy / podejrzeniem zmian chorobowych kręgosłupa w przebiegu rzs mają już postawione podstawowe rozpoznanie choroby. Reumatoidalne zapalenie stawów można lal w o zidentyfikować na podstawie charakterystycznych symetrycznie rozmieszczonych zmian zapalnych stawów. Zajęte chorobowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów - Badanie kliniczne

  Badanie kliniczne chorych z rzs jest trudne. Ocena i różnicowanie dolegliwości, wynikających z podrażnienia rdzenia kręgowego wywołanego zmianami chorobowymi zaistniałymi w przebiegu rzs, bywa czasami niemożliwe. W badaniu podmiotowym dominują dolegliwości bólowe wielosiawowe, bóle kręgosłupa, skargi na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie zachowawcze w kręgozmyku

  Celem leczenia zachowawczego jest utrzymanie stabilności kręgosłupa, a tym samym dbałość o niepogłębianie się ześlizgu trzonu kręgowego. Do leczenia zachowawczego kwalifikują się chorzy przede wszystkim ci, u których nie stwierdzono zaburzeń neurologicznych. Możliwość leczenia zachowawczego powinno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie kręgozmyku

  Leczenie kręgozmyku opiera się na postępowaniu zachowawczym i Operacyjnym. O sposobie leczenia decyduje lekarz na podstawie obserwacji chorego, oceny badań radiograficznych, postępu choroby, a także własnego doświadczenia i umiejętności. Celem leczenia jest uzyskanie stabilności kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZOWANIE w chorobie przeciążeniowej kręgosłupa

  Należy sobie zdać sprawę z faktu, że pomimo bogatego asortymentu metod leczenia, znacznego postępu w leczeniu zarówno zachowawczym. jak i operacyjnym schorzeń i uszkodzeń krążka międzykręgowego oraz będących lego następstwem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa nadal nie ma niezawodnego sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka zespołu zwyrodnieniowo-przeciążeniowego kręgosłupa

  Diagnostyka zespołu zwyrodnieniowo-przeciążeniowego kręgosłupa opiera się na tych samych elementach składowych, które przedstawione zostały przy omawianiu uszkodzeń krążka międzykręgowego. Należą do nich; wywiad chorobowy, badanie kliniczne, radiologiczne oraz badanie dodatkowe, w tym specjalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOZMYK

  Określenie spondyloHsthests pochodzi od greckich słów spondylos (kręgosłup) i olisihanein (ześlizg). Oznacza przemieszczenie względem siebie dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

  Kręgozmykiem określa się ześlizg piątego, czwariego lub rzadziej trzeciego kręgu lędźwiowego ku przodowi względem kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania kliniczne w chorobie przeciążeniowej

  W badaniu klinicznym należy uwzględnić badanie palpacyjne kręgosłupa, karku, szyi, ocenę zaburzeń czucia, odruchów i siły mięśniowej kończyn.

  Badaniem palpacyjnym określa się napięcie mięśni karku i ocenia umiejscowienie punktów bólowych na kręgosłupie oraz w miejscach wyjścia korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt

Do góry