Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZGIĘCIOWY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenie lego typu jest następstwem zadziałania urazu doprowadzającego do zgięcia kręgosłupa ku przodowi, przekraczającego granicę fizjologicznego zakresu ruchu. Jest wynikiem zadziałania sił urazowych na ciemieniowo--potyliczną czy potyliczną część czaszki lub na okolicę pleców, grzbietu. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPRESYJNY MECHANIZM URAZU

  Złamania kompresyjne (zgnieceniowe) kręgosłupa powszechnie uznawane są za najlepiej rokujące ze względu na małe niebezpieczeństwo pierwotnego bądź wtórnego (np, w czasie transportu do szpitala) uszkodzenia rdzenia . co związane jest ze stabilnym charakterem tego uszkodzenia. Siła urazu przyłożona w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPROSTNY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenia wyprostne powstają, gdy siła urazu działa od przodu kręgosłupa, doprowadzając do jego przeprostu powodującego rozerwanie więzadła podłużnego przedniego i uszkodzenia krążka między kręgowego . Jest to ezęst) mechanizm urazu szyjnego odcinka kręgosłupa, zwłaszcza u osób starszych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

  Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinienjuż na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPOZNANIE RADIOLOGICZNE USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Urazy kręgosłupa tradycyjnie dzieli się na stabilne i niestabilne . O niestabilnym charakterze uszkodzenia decyduje rozerwanie tylnych elementów stabilizujących kręgosłup: więzadla karkowego bądź więzadeł nadkol-cowych i międzykolcowych, torebek stawów międzykręgowych. Nic są to jedyne elementy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa

  Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa należy różnicować z gruźlicą kręgosłupa, infekcyjnym zapaleniem trzonów kręgowych, złamaniami urazowymi kręgów. ostcoporoża i złamaniami w przebiegu osteoporozy, torbielą tętniakowatą. histocytozą X. zmianami kostnymi związanymi z nadczynnością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO - zmiany nowotworowe kręgosłupa

  Właściwe postępowanie lecznicze w onkologii zależy od precyzyjnego i prawidłowego określenia zaawansowania nowotworu złośliwego. Postępowanie to oparte jest w głównej mierze na klasyfikacji TNM (t = rumor, n = nodus, m = meiastases). Każda cecha oznaczona jest w tej klasyfikacji cyfrą arabską. Im...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyniki leczenia chorób nowotworowych kręgosłupa

  Omówienie wyników leczenia chorób nowotworowych umiejscowionych wkręgosłupiejest zagadnieniem trudnym. Usunięcie chirurgiczne guza łagodnego, uzupełnienie ubytku przeszczepem autogennym, przeszczepem liofilizowanym, czy wszczepem ceramicznym dają duże szanse uzyskania dobrego końcowego wyniku leczenia. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Urazy kręgosłupa, chociaż występują znacznie rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią istotny problem leczniczy z racji podkreślonej uprzednio roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym. Częstość występowania uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY NOWOTWOROWE W KRĘGOSŁUPIE - BADANIE PODMIOTOWE

  Choroby nowotworowe w obrębie kręgosłupa zwykle powodują występowanie stałych dolegliwości bólowych, bólów spoczynkowych, bólów nocnych w obrębie kręgosłupa. Mogą temu towarzyszyć skargi na narastające osłabienie funkcji i siły kończyn górnych, dolnych lub w zakresie wszystkich kończyn, drętwienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt

Do góry