Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PODZIAŁ KLINICZNY USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenia rdzenia kręgowego dzieli się najogólniej na dwie grupy; uszkodzenia całkowite i częściowe.

  Uszkodzenia całkowite stanowią jednorodną, ściśle sprecyzowaną grup? przypadków. Następstwem uszkodzenia rdzenia jest tu zniesienie wszystkich rodzajów czucia (dotyku, bólu, temperatury, ułożenia)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY UNIERUCHOMIENIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Najprostszym sposobem tymczasowego ograniczenia ruchomości uszkodzonego kręgosłupa jest kołnierz Schanza. Kołnierz ten zakłada się, używając waty w płatach oraz bandaża. Stosuje się 3—4 warstwy naprzemiennie z opaską muślinową, co pozwala na względną stabilizację kręgosłupa, zapobiega w pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ BROWNA-SEOUARDA

  Zespół ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia . Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i temperatury—jeden...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚCI KOREKCJI NIEPRAWIDŁOWEGO UKSZTAŁTOWANIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Zniekształcenie kanału kręgowego, wynikające z przemieszczenia kręgów lub zagięcia osi kręgosłupa, wymaga przywrócenia prawidłowych warunków anatomicznych w celu zniesienia ucisku rdzenia kręgowego, co stwarza szanse na poprawę lub powrót funkcji rdzenia kręgowego. Próby przywrócenia prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CENTRALNY

  Charakteryzuje się niedowładem czterokończynowym znacznie większym w obrębie kończyn górnych niż dolnych, czemu towarzyszą zaburzenia czynności pęcherza moczowego i różnego stopnia zaburzenia czucia (zwłaszcza bólu i temperatury). Początkowo zespół len może przyjmować formę nawet porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Leczenie operacyjne zmierza do uwolnienia od ucisku rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, naczyń oraz przywrócenia stabilności uszkodzonego odcinka kręgosłupa. Odbarczenie elementów nerwowo-naczyniowych powinno być wykonane możliwie jak najwcześniej po urazie, gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie poprawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TĘTNICY RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ

  Zespół ten wyraża się całkowitym porażeniem ruchowym z zaburzeniem czucia bólu poniżej uszkodzenia, ale częściowo zachowanym czuciem ułożenia i wibracji. Odpowiada on pierwszej grupie uszkodzeń częściowych (grupa B w klasyfikacji Frankla). Schneider i wsp.  uważają, że zespół ten jest następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STŁUCZENIE TYLNEJ CZĘŚCI RDZENIA KRĘGOWEGO

  Zespół ten został opisany przez Biemondajako odwracalne uszkodzenie rdzenia, a zwłaszcza jego rogów tylnych . Charakteryzuje się bólami, zaburzeniami czucia, mrowieniem w okolicy szyi, kończyn górnych, tułowia. Objawy te są zwykle symetryczne. Częslo występuje mozaikowa przeczulica wielosegmen-towa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM URAZU KRĘGOSŁUPA

  Wspomniany wyżej podział uszkodzeń kręgosłupa na stabilne i niestabilne, chociaż ma uzasadnienie, to jest nieprecyzyjnym rozróżnieniem urazów kręgosłupa. Podział na uszkodzenie zgięciowe, wyprostne i zgnieceniowe stanowi dokładniejsze rozgraniczenia urazów, ale wymienione grupy uszkodzeń również są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry