Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choreoterapia

  choreoterapia; wykorzystywanie tań­ca jako metody -> psychoterapii gru­powej. Walory terapeutyczne ch. wiążą się z wytwarzaniem więzi grupowej, ekspresją emocji, poprawą sprawności ruchowej, poprawą nastroju.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Osgooda i Schlattera

  choroba Osgooda i Schlattera; ja­łowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w wieku pokwitania (12 — 15 lat), łączy się najczęściej z urazem (gra w piłkę, skoki). Objawy: bolesność guzowa­tości, obrzęk, ból nasilający się przy wykonywaniu wyprostu w stawie kola­nowym z oporem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba

  choroba; reakcja organizmu na dzia­łanie czynników chorobotwórczych (drobnoustroje, pasożyty, zatrucia we­wnątrz i zewnątrzpochodne itd.), obja­wiająca się zaburzeniami w jego funk­cjonowaniu i współdziałaniu poszcze­gólnych jego narządów. Zmiany te mogą mieć charakter ogólny lub do­tyczyć tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba oskrzelowo-płucna

  choroba oskrzelowo-płucna; stan, w którym występują objawy rozlanego zwężenia oskrzeli, charakteryzujący się klinicznie kaszlem, odpluwaniem wy­dzieliny z oskrzeli, dusznością wysiłko­wą i spoczynkową, obniżeniem toleran­cji wysiłku, sinicą. Objawy te występują okresowo lub stale w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZESNA REHABILITACJA POURAZOWA

  Jedną z głównych cech polskiego modelu rehabilitacji [18.43]jest wczesne podjęcie leczenia usprawniającego po zaistnieniu schorzenia lub urazu. Jest to szczególnie ważne w leczeniu chorych po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.

  192

  Istnieje olbrzymie zagrożenie życia chorych wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /7 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZOWANIE W USZKODZENIACH CZĘŚCI SZYJNEJ RDZENIA KRĘGOWEGO

  Często uważa się, że uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym rokują zdecydowanie źle i kończą się z reguły śmiercią poszkodowanego, a w najlepszym razie — pozostaniem w łóżku lub wózku inwalidzkim do końca życia. Trudno jest często przekonać rodzinę chorego, że pomimo „złamania karku" i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY POSTĘPOWANIA FARMAKOLOGICZNEGO po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa

  Postępowanie farmakologiczne ma na celu zmniejszenie obrzęku rdzenia w miejscu urazu, utrzymanie prawidłowej gospodarki wodno-cłektrolitowcj i białkowej. Powinno być prowadzone przy kontroli bilansu płynów, a także stężenia białek, morfologii krwi i elektrolitów. W celu zmniejszenia obrzęku rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ WSTRZĄSNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

  Termin ..wstrząśnienie rdzenia" w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadził już w 1879 roku Obersteiner . Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

  W poprzednim rozdziale omówiono zarówno epidemiologię, jak i patofizjologię urazów kręgosłupa, uszkodzeń rdzenia kręgowego, a także możliwości diagnostyczne tych przypadków. Nie będę tych danych powtarzał w odniesieniu do urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym, koncentrując się na problemach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt

Do góry