Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba afektywna

  choroba afektywna dwubiegunowa; psychoza maniakalno-depresyjna; ko­lejno występujące okresy -> depresji i -> manii lub częściej występuje jeden z tych zespołów. Depresję w ch. a. dwubiegunowej cechuje, poza obniże­niem nastroju, spowolnienie wszy­stkich procesów psychicznych, znacz­ne zahamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  choroba Parkinsona; powoli postę­pujący zespół chorobowy, na który składa się: -> hipokineza, wzmożenie napięcia mięśni i drobnofaliste drże­nie spoczynkowe rąk, a niekiedy i głowy. Występuje w następstwie: śpiączkowego zapalenia mózgu, miaż­dżycy naczyń mózgowych, zatrucia tlenkiem węgla i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  choroba afektywna jednobiegunowa

  choroba afektywna jednobiegunowa; depresja fazowa; przejawia się wy­stępowaniem nawracających, trwa­jących zwykle kilka miesięcy stanów -> depresji wyrażających się obni­żeniem nastroju, zaburzeniami napędu psychoruchowego oraz zaburzeniami: rytmu snu i czuwania, łaknienia, po­pędu płciowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Perthesa

  choroba Perthesa; jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci. Występuje najczęściej u chłopców między 5 a 14 rokiem życia, dotyczy prze­ważnie jednego biodra. Istotą schorze­nia są zaburzenia ukrwienia głowy kości udowej doprowadzające do jej martwicy. Etiopatogeneza schorze­nia nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Blounta

  choroba Blounta; jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli. Na­stępstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana. Wyróżnia się dwa typy schorzenia: dziecięcy — wystę­pujący zwykle obustronnie u dzieci między 1 a 3 rokiem życia; mło­dzieńczy — umiejscowiony zwykle jednostronnie u dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chodnik ruchomy

  chodnik ruchomy; stosowany przy próbach wysiłkowych w schorzeniach układu krążenia. Pozwala na badanie wysiłku fizjologicznego, marszowego, o różnej szybkości i o różnym na­chyleniu bieżni, symulującym wycho­dzenie pod górę. Wysiłek taki obciąża układ krążenia, nie przeciążając układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przewlekła

  choroba przewlekła; choroba o dłu­gotrwałym przebiegu bez perspektyw na szybkie i pomyślne jej wyleczenie. Objawia się ona długotrwałym za­burzeniem w funkcjonowaniu orga­nizmu z przemiennymi okresami po­lepszania i pogarszania się stanu zdro­wia. Osoby dotknięte ch. p. zaliczane są z reguły do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Downa

  choroba Downa; mongolizm; jest zaburzeniem chromosomalnym (trisomia chromosomu 21); występuje raz na 700 urodzeń. Duże znaczenie ma tu wiek matki. W grupie wieku do 25 lat częstość urodzenia dziecka z eh. D. 1:2000, a u matek powyżej 40 roku życia 1:45. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chordotomia

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Heinego i Medina

  choroba Heinego i Medina; wirusowe zapalenie przednich rogów rdzenia kręgowego, powodujące niesymetrycz­ne niedowłady wiotkie mięśni. Lecze­nie w okresie ostrym — objawo­we: zapewnienie pacjentowi bezwzględnego spokoju, unieruchomienie i częsta, ostrożna zmiana pozycji pora­żonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry