Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroby społeczne

  choroby społeczne; choroby występu­jące masowo w danej społeczności, a mające powiązanie z jej warunkami życiowymi i społecznymi. Na ogół mają one charakter chorób prze­wlekłych. Nie jest to ściśle określona grupa chorób, lecz podlegająca zmia­nom. Aktualnie w Polsce do ch. s. zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawów

  choroba zwyrodnieniowa stawów; charakteryzuje się zmianami destruk­cyjnymi chrząstek stawowych, spowo­dowanymi ich starzeniem się, uszko­dzeniem mechanicznym, toksycznym i in. Zmiany towarzyszące — odczynowe lub nowotworzenie kości na styku jej z chrząstką (osteofity). Powodują one dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe

  choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe; wg klasyfikacji WHO (sympozjum w Moskwie 1962 r.) do ch. u. o. tego typu zalicza się: przewlekłe zapalenie oskrzeli, zespoły zaporowe odwracalne (dychawica) i nieodwracalne, rozedmę płuc, rozstrze­nie oskrzeli, przewlekłe zapalenie płuc i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby demielinizacyjne

  choroby demielinizacyjne; grupa chorób, których wspólną cechą jest pierwotny rozpad osłonek mielino-wych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym (stwardnie­nie rozsiane, choroba Schildera, choro­ba Bało, choroba Devica).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Scheuermanna

  choroba Scheuermanna; kifoza mło­dzieńcza; polega na powolnym za­ginaniu się ku przodowi dolnego od­cinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców w wieku 13 — 17 lat, rzadziej u dziewcząt w wieku 12-15 lat.  Etiologia nie jest wyjaśniona, dominują dwa po­glądy: a) zaliczający te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zawodowe

  choroby zawodowe; ch. spowodo­wane rodzajem wykonywanej pracy (zawodu) lub warunkami, w których jest ona wykonywana. Niektóre ch. z. związane są z długotrwałym wykony­waniem określonych zawodów, np. żylaki i płaskostopie u osób, których praca wykonywana jest w pozycji stojącej, pylica węglowa u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia

  choroby naczyniowe mózgu i rdzenia; ogniskowe i rozlane uszkodzenia układu nerwowego występujące jako powikłanie chorób naczyń, głównie -> miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba sieroca

  choroba sieroca; zespół zaburzeń w zachowaniu dziecka, występujący wskutek pozbawienia opieki macie­rzyńskiej. Zob. też hospitalizm.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zwyrodnieniowe układu ner­wowego

  choroby zwyrodnieniowe układu ner­wowego; niejednorodna grupa chorób, których przyczyną są zmiany wsteczne w tkance nerwowej, powstające nie­jako samoistnie, tzn. bez działania znanego czynnika szkodliwego. Kli­nicznie charakteryzują się różnorodnością objawów i postępującym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Reitera

  choroba Reitera; zespół chorobowy charakteryzujący się triadą objawów: zapaleniem stawów o typie reumatoi­dalnym, zapaleniem cewki moczowej i zapaleniem spojówek. Występuje głównie u młodych mężczyzn w trzeciej dekadzie życia, rzadziej starszych, wy­jątkowo u kobiet i dzieci. Chorobę może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry