Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy

  To badanie przesiewowe polega na pobieraniu rozmazów cytologicznych z ujścia zewnętrznego szyjki macicy i pozwala zarówno na wczesne wykrycie raka, jak i na rozpoznanie zmian przedrakowych.

  Eksperci Unii Europejskiej zalecają wykonywanie badania co 3-5 lat i objęcie nim kobiet w wieku 30-60 lat. Badanie co 5...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kancerogeny

  Można wyróżnić kilka etapów powstawania nowotworów sporadycznych. Pierwszym z nich jest inicjacja, polegająca na mutacji pojedynczego genu. Komórka zawierająca taką onkogenną mutację musi następnie z jednej strony ulec namnożeniu, z drugiej zaś uniknąć zniszczenia. Tę fazę nazywamy promocją. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

  Badaniem przesiewowym wykrywającym wczesnego raka piersi jest mammografia. Eksperci Unii Europejskiej zalecają, aby wykonywać to badanie co 2-3 lata i objąć nim kobiety w wieku 50-69 lat. Badanie co trzy lata jest niewiele mniej skuteczne, a wyraźnie tańsze. Organizacje amerykańskie zalecają wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie chorobom nowotworowym (profilaktyka pierwotna)

  Onkologia ma kilka podstawowych zadań: -

  a zapobieganie występowaniu nowotworów (profilaktyka pierwotna),

  ■    organizacja badań przesiewowych (skrining),

  ■    zapewnienie właściwej diagnostyki i leczenia na kolejnych poziomach służby zdrowia (szpitale rejonowe i wojewódzkie, ośrodki akademickie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy wczesnej wykrywalności nowotworów

  Rokowanie w nowotworach jest zazwyczaj ściśle związane z ich zaawansowaniem, dlatego jednym z podstawowych celów walki z chorobami no-wotworowymi jest ich wykrywanie w jak najwcześniejszym okresie rozwoju.

  Zrozumienie istoty choroby nowotworowej w społeczeństwie niezwiąza-nym zawodowo z medycyną jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstawania nowotworów

  Jak już wspomniano, nowotwór jest niekontrolowanym rozrostem własnych, lecz zmienionych morfologicznie i czynnościowo komórek organizmu.

  Brak kontroli rozrostu wynika przede wszystkim z zaburzeń molekularnych w komórkach nowotworu, to znaczy z zaburzeń genetycznych i regulacyjnych, które powodują brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory dziedziczne

  Większość nowotworów powstaje w pojedynczych komórkach w wyniku mutacji genu pod wpływem substancji kancerogennej lub spontanicznie. Takie nowotwory nazywamy sporadycznymi. Jednak część nowotworów występuje rodzinnie, a przyczyną jest mutacja genu przekazywana potomstwu. Nowotwory uwarunkowane taką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus ospy prawdziwej

  Wirus ospy prawdziwej jest wirusem DNA z rodzaju Orthopoxvirus (patrz podrozdział „Pokswirusy” w rozdziale „Wirusologia szczegółowa”). Do tego rodzaju należy również wirus ospy małpiej i wirus ospy krowiej, które mogą być również czynnikiem zakaźnym dla człowieka. Wirus przenosi się z osoby na osobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium botulinum - toksyna botulinowa

  Toksyna botulinowa jest neurotoksyną wytwarzaną przez sporujące, bezwzględnie beztlenowe laseczki Gram-dodatnie Clostridium botulinum. Ich właściwości zostały opisane w rozdziale „Laseczki Gram-dodatnie sporujące” (patrz rozdział „Bakteriologia szczegółowa”). Przetrwalniki C. botulinum naturalnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ W KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

  Z chwilą wprowadzenia nadzoru mikrobiologicznego w ramach kontroli zakażeń szpitalnych rola laboratorium mikrobiologicznego uległa poszerzeniu.

  Nadal do najistotniejszych zadań pracowni mikrobiologicznej należy prowadzenie diagnostyki zakażeń. Składa się ona z dwóch zasadniczych etapów: wykrycia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 291

  praca w formacie txt

Do góry