Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kompensacja percepcyjna

  kompensacja percepcyjna; rodzaj -> kompensacji występujący u niewido­mych i głuchych, polegający na pod­niesieniu poziomu sprawności całego procesu percepcji (spostrzegania) w związku z brakiem lub znacznym ograniczeniem jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych lub słuchu u głuchych). W tym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolagenozy

  kolagenozy; grupa chorób tkanki łącznej o nieznanej etiologii, których wspólną cechą są zmiany zwyrodnie­niowe w tkance łącznej ze zwyrodnie­niem włókien kolagenowych oraz nad­mierna autoimmunizacja ustroju z przesunięciem frakcji białkowych w surowicy krwi (dysgammaglobuline-mia). Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca

  klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca; podział chorych wg wy­dolności wysiłkowej celem dobrania odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyj­nych i modelu rehabilitacji rucho­wej. W pierwszych dniach i tygod­niach po wystąpieniu zawału u cho­rych nie można stosować prób wysił­kowych, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja upośledzenia umysło­wego

  klasyfikacja upośledzenia umysło­wego; do 1968 r. posługiwano się w Polsce tradycyjną klasyfikacją u. u., obejmującą trzy kategorie: debilizm — odpowiadający lekkiemu u. u., imbecylizm — średniemu i idiotyzm — głę­bokiemu. W obrębie tych kategorii dokonywane były jeszcze dodatkowe podziały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy specjalne

  klasy specjalne; forma kształcenia na zasadzie częściowej integracji ucz­niów upośledzonych. Klasy te organi­zowane są przy szkołach masowych, najczęściej gminnych. Uczniowie kie­rowani są do nich orzeczeniem Komi­sji Kwalifikacyjnej przy Poradni Wy­chowa wczo-Zawodowej. W k. s. naj­ważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy startowe inwalidów

  klasy  startowe inwalidów; bardziej szczegółowa klasyfikacja zawodników wewnątrz -> grupy startowej inwali­dów, mająca na celu ujęcie w klasy osób o identycznym lub o zbliżonym stopniu poszkodowania, co stwarza uczestnikom w miarę równe szanse we współzawodnictwie sportowym Nie­widomi (I grupa startowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /4 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia miejscowa

  kinezyterapia miejscowa; k.. indywi­dualna; obejmuje wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych, które dotyczą narządu czy miejsca, gdzie zlokalizowane jest scho­rzenie. Celem jej jest możliwie pełne przywrócenie utraconych funkcji lub uruchomienie mechanizmów kompen­sacji lokalnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia ogólna

  kinezyterapia ogólna; wykorzystuje do ćwiczeń zdrowe, nie objęte pro­cesem chorobowym, części ciała i na­rządy. Jej celem jest powrót do stanu sprzed zachorowania lub uzyskanie kompensacyjnych przyrostów wszy­stkich składowych wydolności ogólnej, co w sposób zasadniczy decyduje o końcowych wynikach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa mięśnia (aktonu)

  klasa mięśnia (aktonu); parametr określony liczbą stawów, względem których mięsień może przejawiać swoje funkcje, np. m. smukły jest m. drugiej klasy, m. zginacz głęboki palców ręki jest m. szóstej klasy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut przedramienia Krukenberga

  kikut przedramienia Krukenberga; uformowany chirurgicznie substytut amputowanej ręki. Plastyczny zabieg kinetyzacji kikuta przedramienia pole­ga na rozdzieleniu obu jego kości i utworzeniu rodzaju kleszczy, roz­wieranych i zwieranych za pomocą odpowiednio wykorzystanych mięśni zginaczy i prostowników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry