Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Koturn

  koturn; zewnętrzna, pogrubiona znacznie warstwa podeszwy buta, w celu wyrównania skrócenia kończyny lub w innych celach, np. kosmetycz­nych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgozmyk

  kręgozmyk; spondylolisthesis; prze­suwanie się V, IV, rzadko III kręgu lędźwiowego ku przodowi w stosunku do kręgu położonego niżej lub kości krzyżowej. Przemieszczenie znacznego stopnia możliwe jest po przerwaniu ciągłości łuku (spondylolysis). Przerwa­nie to następuje najczęściej u podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komunikacja totalna

  komunikacja totalna; porozumiewa­nie się osób głuchych wykorzystu­jące wszelkie dostępne środki zarówno wchodzące w zakres mowy ustnej, jak migowej, obejmujące ekspresję gestową, różne formy kodów manual­nych, pismo, symbole graficzne. Ten­dencje do propagowania k. t., za­początkowane w USA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja poznawcza

  kompensacja poznawcza; rodzaj kompensacji występującej u niewido­mych i głuchych, polegający na prze­jęciu utraconej lub uszkodzonej funkcji jednego zmysłu (wzroku u niewido­mych i słuchu u głuchych) przez pozostałe. Istnieją różne teorie stara­jące się wyjaśnić to zjawisko. Zob. też:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kortykoterapia

  kortykoterapia; steroidoterapia; sto­sowanie w celach terapeutycznych le­ków pochodnych grupy hormonów kory nadnerczy — glikokortykoidów. Leki te (hydrokortyzon, Enkorton i wiele innych) wykazują silne działa­nie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Znoszą skurcz mięśni gładkich i obrzęk wywołany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfabulacja

  konfabulacja; zespół zaburzeń w myśleniu polegający na tworzeniu zmy­ślonych treści, obserwowany w prze­biegu niektórych schorzeń psychicz­nych. K. łączy się z tendencjami do opowiadania fantastycznych, niepraw­dziwych faktów, występuje łącznie ze skłonnościami perseweracyjnymi; ob­serwowana m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja sensoryczna

  kompensacja sensoryczna; dawna teoria starająca się wyjaśnić wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych i głuchych, na skutek braku lub uszkodzenia jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych i słuchu u głuchych). W przeciwieństwie do teorii -> kompensacji percepcyjnej teoria k. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka do nauki alfabetu Braille'a

  kostka do nauki alfabetu Braille'a; kubarytm nastawny; sześcian o wy­miarach 30 x 30 mm, podzielony na trzy równe części połączone tak, że można je wzajemnie względem siebie obracać wokół wspólnej osi. Na trzech ściankach poszczególnych części sześ­cianu znajduje się jeden lub dwa wypukłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt ćwiczeń

  konspekt ćwiczeń; zapis każdej je­dnostki terapeutycznej prowadzonej w dziale kinezyterapii ogólnej. Do­tyczy przede wszystkim ćwiczeń ogólnokondycyjnych i ćwiczeń w wo­dzie. Składa się z części wstępnej i szczegółowej. W części wstępnej należy określić cel, jaki zamierza się zrealizować w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja werbalna

  kompensacja werbalna; forma kom­pensacji występująca u osób z defek­tem wzroku niewidomych i -> nie­dowidzących). Polega ona na zastępo­waniu funkcji brakującego lub uszko­dzonego narządu wzroku poprzez in­tensywniejsze wykorzystanie funkcji poznawczej mowy (słów), w celu uzy­skania informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt

Do góry