Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Krążenie mózgowe

  krążenie mózgowe; samoregulujący się, sprzężony zwrotnie z krążeniem ogólnoustrojowym, system stałego przepływu krwi przez naczynia móz­gowe, zapewniający czynność ośrodko­wego układu nerwowego. Dopływ krwi następuje — przez dwie pary dużych tętnic (szyjnych i kręgowych), które łącząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręg przejściowy

  kręg przejściowy; vertebra transitiva; graniczny kręg poszczególnych od­cinków kręgosłupa, upodabniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej lub niżej. Na przykład: I kręg lędź­wiowy upodabnia się do kręgów pier­siowych, ma parę, zwykle szczątko­wych, żeber (torakalizacja lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kretynizm

  kretynizm; matołectwo; wrodzona niedoczynność tarczycy połączona z obniżeniem napięcia mięśniowego oraz upośledzeniem umysłowym, przekazy­wana prze*z dziedziczenie recesywne. Osoby z k. charakteryzują się specy­ficznymi cechami budowy ciała, małym wzrostem, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręcz szyi

  kręcz szyi; wadliwe ustawienie głowy z przymusowym skręceniem i pochyle­niem ku jednemu barkowi oraz jedno­czesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną i ku górze.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostnienie pozastawowe neurogenne

  kostnienie pozastawowe neurogenne; procesy przekształcania okołostawo­wych tkanek miękkich w tkankę kost­ną, obserwowane gównie w przy­padkach niedowładów po ciężkich urazach rdzenia kręgowego, czaszki i pnia mózgu. Jedna z przyczyn wczes­nego powstawania utrwalonych przy­kurczów stawowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręcz szyi kurczowy

  kręcz szyi kurczowy; zespół ruchów mimowolnych, w obrębie mięśni szyi, pojawiających się co kilka, kilkanaście sekund, o nieznanej etiologii. Przebieg najczęściej stacjonarny, niekiedy z samoistnym wycofywaniem się obja­wów po pewnym czasie. Leczenie za­chowawcze mało skuteczne. W ciężkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosz biodrowy

  kosz biodrowy; 1) odpowiednik -» leja kikutowego protezy kończyny w M protezie kończyny dolnej. Obej­muje miednicę, stwarzając podparcie masy ciała pod guzem kulszowym po stronie amputowanej kończyny i sta­bilizuje protezę na miednicy. W przy­padku amputacji kończyny dolnej wraz z częścią miednicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręcz szyi wrodzony

  kręcz szyi wrodzony; zaburzenia rozwojowe mięśni szyi (możliwość u-razu okołoporodowego) ze skróceniem i zwłóknieniem (w późniejszym okre­sie) mięśnia mostkowo-obojczykowo--sutkowego. Rzadziej, jest następst­wem zaburzeń rozwojowych kręgosłupa szyjnego (zrosty częściowe i całko­wite kręgów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszykówka na wózkach

  koszykówka na wózkach; gra zespołowa dla osób z uszkodzeniem rdze­nia kręgowego (-> grupa startowa in­walidów IV), poruszających się na wózku; udział dwóch drużyn liczących po dwunastu zawodników, z których pięciu w czasie gry może jednocześnie przebywać na boisku. Drużynę na boisku stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgle

  kręgle; gra rekreacyjna i sportowa, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników uprawiana w formie współzawodnictwa indywidualnego bądź zespołowego, dostępna dla inwa­lidów we współzawodnictwie z oso­bami pełnosprawnymi (fizycznie) lub wewnątrz określonej grupy star­towej inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry