Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Krzywa progowa słuchu

  krzywa progowa słuchu; wykres spo­rządzany podczas badania audiometry­cznego na podstawie dwóch para­metrów, a mianowicie częstotliwości tonu oraz jego natężenia. Pierwszą wartość określa się w liczbie drgań na sekundę, czyli hercach (Hz), a drugą w decybelach (dB). Istnieją krzywe p. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę

  krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę; przeznaczone dla chorych na padaczkę Jacksona, ze stanami „absence", stanami pomrocznymi, do pracy i użytku domowego. Podstawa krzesła o zwiększonej stabilności (cięż­ka) przeciwdziała gwałtownym wychy­leniom ciała do przodu i na boki w czasie ataku;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce

  kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce; do 1958 r. odbywało się wyłącznie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w War­szawie. Wobec dynamicznego rozwoju szkolnictwa specjalnego i przyjęcia zasady posiadania przez wszystkich nauczycieli wyższego wykształcenia, nastąpiła zmiana w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z niewielkim osłabieniem siły mięśniowej, z niedowładem, po urazach lub porażeniach. Przystosowa­ne do stanowisk pracy warsztatowej, biurowej i do użytku domowego. Regulacja wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok

  krwotok; wypływ krwi poza układ krwionośny wskutek przerwania cią­głości jego ścian lub patologicznego zwiększenia przepuszczalności naczyń. Przyczyny: choroby naczyń (miażdży­ca i nadciśnienie, -> kolagenozy), ura­zy, wady rozwojowe (tętniaki, ano­malie tętniczo-żylne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z usztywnieniem stawów biodrowych, stawów kolanowych, po amputacjach jednej lub obu kończyn, z protezami. Przystosowane do stano­wisk pracy warsztatowej, biurowej i użytku domowego; regulacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok śródrdzeniowy

  krwotok śródrdzeniowy; hematomyelia; najczęściej spowodowany urazem wylew krwi do miąższu rdzenia, rza­dziej — samoistny w przebiegu chorób lub wad rozwojowych naczyń. Objawy: nagłe wystąpienie zespołu poprzecz­nego uszkodzenia rdzenia, często z zaburzeniem czucia typu rozszczepiennego. Może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krioterapia

  krioterapia; zastosowanie zimna w celach leczniczych, najczęściej w lecze­niu zespołów bólowych i spastyczności mięśni (zimne kąpiele lub okłady, pocieranie lodem, spryskiwanie chlor­kiem etylu).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krtań, wycięcie

  krtań, wycięcie; laryngectomia; usu­nięcie krtani z powodu toczących się w niej procesów chorobowych, najczęściej nowotworowych. Osoby po w. k. tracą zdolność posługiwania się głosem i wymagają systematycznego postępowania rehabilitacyjnego, mają­cego na celu wytworzenie zdolności zastępczej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiaki mózgowe

  krwiaki mózgowe; wyraźnie odgra­niczone zlewisko krwi wynaczynionej do szczelin tkankowych mózgu lub miąższu mózgu (k. śródmózgowy), bądź też do jam czaszki (k. nad-lub podoponowy), spowodowane krwotokiem pourazowym lub samoistnym. Kliniczne objawy k. szybko narastający -> zespół wzmożonego ciś­nienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry