Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Biologiczne podstawy hormonoterapii

  Dane eksperymentalne, epidemiologiczne i kliniczne wskazują na istnienie hormonozależności wielu nowotworów złośliwych. Hormony odgrywają kluczową rolę w powstawaniu i rozwoju raka piersi, raka trzonu macicy oraz raka gruczołu krokowego. W mniejszym stopniu hormonozależność dotyczy raka jajnika, raka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniczne zasady stosowania hormonoterapii

  W przypadku uzyskania odpowiedzi leczenie hormonalne jest prowadzone dłużej niż w odniesieniu do chemioterapii. Ocenę odpowiedzi przeprowadza się według zasad obowiązujących dla chemioterapii. Czas trwania odpowiedzi, które są obserwowane po zastosowaniu leczenia hormonalnego, jest na ogół porównywalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniczne zastosowanie radioterapii

  Radioterapia może być stosowana z intencją trwałego wyleczenia -tzw. radioterapia radykalna, lub jako leczenie łagodzące objawy choroby, przeciwbólowe - radioterapia paliatywna.

  V/ zależności od promieniowrażliwości guza w leczeniu radykalnym stosowane są dawki rzędu 25-70 Gy. Całkowita dawka leczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje odtwórcze

  Bardzo duże znaczenie ma jakość życia leczonych chorych. W trakcie leczenia chirurgicznego często dochodzi do konieczności okaleczenia chorego po to, aby nowotwór został całkowicie usunięty. Próbą naprawienia tych szkód zajmuje się rozległy dział chirurgii onkologicznej, jakim jest chirurgia odtwórcza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy planowania radioterapii

  Podstawą prawidłowego leczenia napromienianiem jest, z jednej strony, znajomość klinicznego przebiegu choroby nowotworowej, z drugiej

  - umiejętność przestrzennej rekonstrukcji guza nowotworowego i sąsiadujących tkanek. Planowanie radioterapii polega na takim doborze energii, wielkości wiązek, ich liczby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje profilaktyczne

  Chirurgia profilaktyczna jest nową, ale coraz szerzej stosowaną formą profilaktyki w onkologii. Polega na usuwaniu zmian niezłośliwych, które w dalszym swoim rozwoju mogą przekształcić się w złośliwe. Zakres chirurgii profilaktycznej obejmuje usuwanie znamion barwnikowych na skórze, które mogą ulegać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy fizyczne radioterapii

  Podczas przechodzenia promieniowania jonizującego przez ośrodek pochłaniający, jego energia zostaje zaabsorbowana. W przypadku gdy dostarczona energia jest dostatecznie duża, aby spowodować wybicie elektronu z orbity i powstanie pary jonów, zachodzi proces jonizacji. Jeżeli energia promieniowania wystarcza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radiobiologiczne podstawy radioterapii

  Niszczące działanie promieniowania jonizującego na systemy biologiczne jest wynikiem uszkodzenia promieniowrażłiwych struktur komórkowych, określanych jako tarcze. Najistotniejszą biologiczną tarczą komórkową jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), zawarty w jądrze komórkowym, gdyż warunkuje on zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /6 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy radioterapii (teleradioterapia i brachyterapia)

  Teleradioterapia to taka technika napromieniania, w której źródło napromieniania znajduje się w pewnej odległości (80-100 cm) od bloku napromienianych tkanek (grec. tele - daleko). W praktyce klinicznej teleradioterapia jest realizowana za pomocą przyspieszacza liniowego i bomby kobaltowej. W przyspieszaczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie chirurgiczne nowotworów

  Chirurgia jest najstarszą metodą leczenia nowotworów. Chirurgia onkologiczna, jako samodzielna dziedzina nauki, jest dziedziną młodą: ma dopiero około stu lat. W pierwszych latach XX wieku sformułowano dwie podstawowe zasady w chirurgii onkologicznej: konieczności operowania guza tak szybko, jak to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /9 783

  praca w formacie txt

Do góry