Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Makrocefalia

  makrocefalia; wielkogłowie; duży wymiar objętości czaszki, często w wyniku wodogłowia powstającego pod wpływem niedrożności komór mózgo­wych, przez które przepływa płyn mózgowo-rdzeniowy. Nierzadko wo­dogłowiu towarzyszy znaczny wzrost ciśnienia śródczaszkowego oraz upo­śledzenie umysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja

  manipulacja; szybki, mocny ruch wy­konany biernie w chorym stawie, w którym zakres ruchu jest ograniczo­ny. Stosowana w masażu leczniczym i kręgarstwie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż całkowity

  masaż całkowity; masowanie całego ciała wszystkimi technikami w odpo­wiedniej kolejności i pozycjach wyj­ściowych. M. c. rozpoczyna się od okolicy karku, grzbietu poprzez lędź­wie, a kończy na tylnej powierzchni kończyn dolnych. Następnie w po­zycji siedzącej masuje się okolice gło­wy, szyi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu

  maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu; MMFR25-75; przepływu w l/s mierzony na podstawie wykresu krzywej natę­żonego wydechu w odcinku zawartym między 25 a 75% całej objętości wydalanego podczas próby powietrza. Jest powiązany z oporem przepływu, zwłaszcza w małych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  masaż klasyczny

  masaż klasyczny; wykonuje się wy­łącznie za pomocą rąk na obnażo­nym ciele masowanego przy jego bier­nym zachowaniu. Masażysta musi znać dobrze anatomię człowieka i wszystkie techniki m. M. k. stosuje się często w celu uzyskania efektów higieniczno--kosmetycznych. M. k. może być całkowity i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mania

  mania; zespół objawów psychopato-logicznych charakteryzujący się pod­wyższeniem nastroju i napędu. W m. chory przeżywa prawie wyłącznie przy­jemne stany emocjonalne (radość, we­sołość). Podwyższenie nastroju upośle-śledza zdolność prawidłowej samo­oceny i oceny rzeczywistości. Chory czuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  masaż leczniczy; wykonuje się za pomocą rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących następstwem cho­roby. M. l. wykonywany aparatami czy urządzeniami nazywa M. l. spec­jalnym. M. l. całkowity stosuje się w leczeniu otyłości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majaczenie

  majaczenie; delirium; zespół za­burzeń świadomości, orientacji, spo­strzegania i pojmowania. M. towa­rzyszą : podniecenie psychoruchowe, lęk, dysforie lub podwyższony nastrój, iluzje oraz omamy, najczęściej wzro­kowe, niekiedy czucia skórnego, wę­chowe, czasem słowne. Zaburzenia orientacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaźnia szafkowa

  łaźnia szafkowa; drewniana szafka, w której umieszcza się chorego na czas zabiegu (poza szafką znajduje się tylko głowa). Suche powietrze wewnątrz szafki ogrzewa się do tem­peratury 60-80°C.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuska

  łuska; rodzaj korytkowej szyny sta­bilizującej, obejmującej część obwodu kończyny. Stabilizuje jeden lub więcej stawów w korzystnym funkcjonalnie ustawieniu. Stosowana zapobiegawczo w przypadku zagrażających przykur­czów w stawach w celu korekcji przy­kurczów mięśniowych oraz poprawy funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry