Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Metoda Bobathów

  metoda Bobathów; najczęściej stoso­wana u dzieci z porażeniem mózgo­wym; opracowana w oparciu o neuro­fizjologiczny wzorzec rozwoju rucho­wego człowieka. Układ ćwiczeń rucho­wych, początkowo kierowanych rę­kami terapeuty, a następnie samodziel­nych — ma na celu odtworzenie i wy­równanie luk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż wibracyjny

  masaż wibracyjny; technika masażu klasycznego. Wibrację albo ruch wstrząsania tkanek osiąga się rytmicz­nymi uderzeniami opuszków palców w masowaną powierzchnię ciała. Obec­nie zastępuje się działanie manualne przyrządami, w których efekt wibracji uzyskuje się za pomocą impulsów prądu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda indywidualnego przypadku

  metoda indywidualnego przypadku; case work; procedura, dzięki której uzyskuje się możliwie wyczerpujące dane o człowieku i środowisku, które w postępowaniu rehabilitacyjnym zo­stają użyte w celu zorganizowania od­powiedniej pomocy oraz ułatwienia przystosowania się jednostki do społe­czeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacje chwytu

  manipulacje chwytu; wystarczające jakościowo i odpowiednio silne uchwy­cenie przedmiotu, konieczne do prawi­dłowego sterowania ruchami zespołu, jaki tworzy ręka i trzymany przez nią przedmiot. Na m. składa się umie­jętność chwytania, przenoszenia, ukła­dania, nakładania lub wkładania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż podwodny

  masaż podwodny; łączy oddziaływa­nie dwóch różnych zabiegów wodnych. Jeden to ciśnieniowy natrysk pod­wodny z możliwością regulacji wiel­kości ciśnienia i kształtu strumienia wody. Drugi to kąpiel wodna całego ciała. Temperatura wody kąpielowej i strumienia natryskowego nie jest jednakowa. M...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulator

  manipulator; sztuczna ręka; powi­nien cechować się dobrą sprawnością techniczną i mieć urządzenia informu­jące operatora o sile wywieranej przez szczęki albo ograniczniki mechaniczne, uniemożliwiające działanie z siłą, która mogłaby uszkodzić chwytany przed­miot. Posługiwanie się m. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż segmentarny

  masaż segmentarny; opiera się na neurofizjologicznych powiązaniach ist­niejących między określonymi obszara­mi skóry, tkanki podskórnej, łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, których unerwienie po­chodzi z tego samego poziomu (seg­mentu) rdzenia kręgowego. Lokali­zacja choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość tkanki płucnej

  marskość tkanki płucnej; rozrost tkanki włóknistej, bliznowatej ze zmniejszeniem objętości miąższu płuc­nego i rozwojem rozstrzeni oskrzeli w tym obszarze. Powstaje w wyniku niepomyślnego zejścia zapaleń płuc, długotrwałej niedodmy, długotrwałego unieruchomienia płuca (zarośnięcie jamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż sportowy

  masaż sportowy; mechaniczne od­działywanie na skórę, a przez nią na narząd ruchu w celu przywróce­nia mu pełnych możliwości czynnościo­wych. M.s. ma usunąć skutki prze­ciążenia wywołane treningiem czy in­nym rodzajem wysiłku fizycznego, ułatwić odpływu krwi żylnej z nagroma­dzonymi w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca

  martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca; Osteochondritis dissecans; istota schorzenia polega na obumiera­niu i powolnym oddzielaniu się tkanki kostnej i chrzestnej z końców stawo­wych kości. Występowanie tych zmian związane jest często z przeciążeniem, urazem stawu lub mniejszymi, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry