Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  AGRILLOTERAPIA

  Leczenie ziemią, ściślej - bardzo miałką glinką pochodzącą z głębokichzłóż. Glinka występuje w kilku kolorach: białym, żółtym, zielonym iczerwonym. Czy jakaś konkretna glinka nadaje się do użycia wewnętrznego,musi orzec ktoś, kto się na tym zna. Ponadto taka glinka musi byćnajpierw wyprażona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABULIA

  Niemożność podejmowania decyzji i realizacji planów i zamierzeń wskutekchorobliwego braku woli.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIDS

  Choroba wywołana przez wirus HIV, który niszczy odporność immunologicznąorganizmu, w wyniku czego wszelkie błache nawet zagrożenia stają się dlaczłowieka wysoce niebezpieczne. Jak dotąd AIDS jest chorobą nieuleczalną, ale wiadomo już, że większość nosicieli HIV nigdy na AIDS nie zachoruje, mimo że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENALINA

  Hormon produkowany przez gruczoły nadnercza i zakończenia niektórychnerwów współczulnych, wpływa m.in. na zwiększenie przepływu krwi,usprawnia przemianę materii i zwiększa efektywność procesówenergetycznych. Obserwuje się wzmożone wydzielanie adrenaliny wsytuacjach stresujących i zagrożenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIKIDO

  Jedna z trudniejszych orientalnych sztuk walki, wymagająca wielkiejdyscypliny i długotrwałego treningu. Istotą aikido jest maksymalnewykorzystanie podczas walki siły przeciwnika przy minimalnym zużyciu siłwłasnych.

  Aikido jest uwspółcześnionym mitem Dawida i Goliata, kiedyteoretycznie słabszy, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROBIC

  System wszechstronnej aktywności fizycznej opracowany i rozpowszechnionyw latach 60 - 70-tych przez dr -> COOPERA zakładający, że intensywnawymiana tlenu jest podstawą i głównym mechanizmem podnoszenia wydolnościfizycznej organizmu. W systemie ćwiczeń aerobic preferuje się ćwiczeniadoskonalące i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego

  nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego; wywołane jest mechaniczną przeszkodą między le­wym przedsionkiem a lewą komorą. Utrudnienie odpływu krwi żylnej z małego krążenia prowadzi do biernego przekrwienia płuc, powodując dusz­ność typu sercowego, która charak­teryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  nadciśnienie tętnicze; objaw towarzy­szący niektórym schorzeniom nerek, guzom nadnerczy, niektórym posta­ciom miażdżycy, nadczynności tarczy­cy i innych. Jednak u około 80% chorych nie znajduje się jego przy­czyny i wtedy określa się je jako samodzielną jednostkę chorobową o nazwie: pierwotne lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa

  mowa; zespół czynności wykształco­nych w czasie życia człowieka w grupie społecznej, służących do wyraża­nia myśli i składających się na pro­cesy porozumiewania się za pomocą języka, czyli systemu symboli, używa­nych zgodnie z przyjętymi przez grupę społeczną zasadami. Wyróżniamy w nim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzykoterapia

  muzykoterapia; wykorzystywanie muzyki w postępowaniu psychotera­peutycznym. M. może mieć formę bierną (słuchanie utworów muzycz­nych) lub czynną (wspólne muzykowanie i śpiew). M. stanowi również ele­ment innych form oddziaływań terapeutycznych — choreoterapii, terapii ruchem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry