Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Objawy niepożądane leczenia przeciwnowotworowego u dzieci

  Objawy ostre

  Ostre objawy niepożądane leczenia są bardzo podobne do występujących u dorosłych. Dzieci znoszą te objawy zazwyczaj bardzo dobrze. Warto jednak zaznaczyć, że objawy bólowe i zmiany neurologiczne występujące u dzieci mogą być słabo nasilone. Z tego względu bardzo dużą rolę odgrywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /6 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżyny

  U chorych w terminlnej fazie choroby nowotoworowej często dochodzi do rozwoju odleżyn. Jest to martwica spowodowana niedostatecznym ukrwie-niem uciśniętych długotrwale tkanek. Odleżyny występują najczęściej na kości krzyżowej, na krętarzach większych kości udowych, na piętach, kostkach, guzach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy niepożądane leczenia

  Działanie promieniowania jonizującego na zdrowe tkanki prowadzi do wystąpienia odczynów popromiennych. Mogą się one pojawić w czasie leczenia lub tuż po jego zakończeniu (odczyny wczesne); mogą również pojawić się później (odczyny późne). Umowną granicą czasową pomiędzy odczynami wczesnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie chorego do radioterapii - co powiedzieć choremu?

  Celowe wydaje się wprowadzenie chorego w założenia leczenia promieniami. Chory powinien się dowiedzieć, że promieniowanie stosowane w leczeniu ma za zadanie zniszczyć komórki nowotworowe. Niestety, działanie napromieniowania - podobnie jak chemioterapii - nie jest wybiórcze. W leczeniu wykorzystuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania z odpadami

  Wszelkiego rodzaju odpady związane z podawaniem chemioterapii należy traktować jako toksyczne. W związku z tym należy postępować z nimi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Strzykawki, igły, gaziki, pozostałości leków, ampułki powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu zamykanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunoterapia i bioterapia

  Immunoterapia opiera się na wykorzystaniu mechanizmów układu odpornościowego w celu eliminacji komórek nowotworowych. Metody bioterapii (stosowanie biologicznych modyfikatorów procesów wewnątrzkomórkowych) polegają na hamowaniu lub niszczeniu komórek nowotworowych z wykorzystaniem substancji wydzielanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podawanie leku przez implantowany cewnik

  Do podawania leków przez port można stosować tylko specjalne igły, np. igły Hubera. Nie wolno stosować zwykłych igieł do iniekcji. Przed podaniem leku skórę nad portem można znieczulić miejscowo maścią. Konieczne jest rygorystyczne zachowanie zasad aseptyki przy podawaniu leków. Powinno się założyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wspomagające

  Leczenie wspomagające obejmuje szeroki zakres działań, których wspólnym celem jest przeciwdziałanie występowaniu i łagodzenie niekorzystnych następstw choroby nowotworowej oraz jej leczenia. Leczenie wspomagające powinno być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych na każdym etapie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego

  Typowymi objawami niepożądanymi leczenia systemowego są: granulocy-topenia i małopłytkowość. Uszkadzające działanie na szpik kostny większości leków cytostatycznych jest najbardziej zaznaczone między 6 a 14 dniem od ich podania. Jest to tak zwany nadir.

  Konsekwencją obniżenia liczby granulocytów we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA W ONKOLOGII

  Przebieg choroby nowotworowej oraz jej obraz bywa przez pielęgniarki różnie postrzegany, nawet przez te, które pracują w oddziałach onkologicznych. Pielęgniarki onkologiczne, w związku z wykonywanym zawodem, są poddawane działaniu bardzo silnych bodźców emocjonalnych. Choć wydawałoby się, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 906

  praca w formacie txt

Do góry