Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Obciążenie fizyczne pracą

  obciążenie fizyczne pracą; wiąże się z charakterem obciążenia (dynamicz­ne, statyczne) postawą przy pracy, rodzajem używanych narzędzi, tem­pem pracy, rozmieszczeniem urządzeń sterujących itd. Analizując o. f. pracą bada się wielkość efektywnego wydat­ku energetycznego, zużycie tlenu w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Lasegue'a

  objaw Lasegue'a; objaw wskazujący na uciskową przyczynę bólu w obrę­bie kończyny dolnej. Występuje bo-lesność pni nerwowych (najczęściej nerwu kulszowego) podczas naciąga­nia. Bierne unoszenie kończyny dol­nej (w pozycji leżącej na plecach), wyprostowanej w stawie kolanowym, wywołuje po stronie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie mięśni

  Obciążenie mięśni; podczas pracy może przebiegać w trzech postaciach, a mianowicie: a) jako praca dodatnio-dynamiczna, podczas której mię­sień kurczy się i wykonuje pracę me­chaniczną, co staje się możliwe dzięki przetwarzaniu części wyzwolonej ener­gii chemicznej w mechaniczną, b) jako praca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Lasegue'a górny

  objaw Lasegue'a górny; objaw usz­kodzenia bądź podrażnienia korzeni nerwowych szyjnych. Odwiedzenie ra­mienia do poziomu z jednoczesnym nawracaniem powoduje występowanie bólu promieniującego wzdłuż pni ner­wowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie psychiczne pracą

  obciążenie psychiczne pracą; wynika głównie z ilości, złożoności, zmien­ności itd. odbieranych w procesie pra­cy informacji, podejmowanych decyzji i wykonywanych czynności. Ocena wy­siłku psychicznego związanego z wy­konywaną pracą polega na badaniu: odbieranych informacji, podejmowa­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność oddychania

  niewydolność oddychania; stan takie­go obniżenia wymiany gazowej w płu­cach, przy którym dochodzi do zmian ciśnień cząstkowych gazów oddecho­wych we krwi tętniczej: hipoksemii i hiperkapni. W przypadkach n. o. utajonej — do zmian prężności do­chodzi podczas wysiłku, a n. o. jaw­nej — zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezdolność do pracy

  niezdolność do pracy; niemożliwość wykonywania pracy na skutek choro­by, urazu (wypadku) lub inwalidztwa. N. do pracy może być: 1) czasowa (krótkoterminowa), spowodowana chorobą lub wypadkiem, którą orzeka lekarz leczący (od 1 —9 dni) lub komisja lekarska (od 10 dni do 6 miesięcy); 2)długoterminowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nocyceptory

  nocyceptory; receptory bólu; po­budzeniu ich towarzyszy na ogół subiektywne doznanie bólu, które wy­wołuje odruchy obronne (np. dotknię­cie rozgrzanego pieca powoduje cof­niecie ręki). Reakcje obronne wywoła­ne podrażnieniem n. mogą, lecz nie muszą wystąpić. Bodźce ekonomiczne częstokroć hamują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma higieniczna

  norma higieniczna; wskaźnik iloś­ciowy cechujący warunki materialnego środowiska pracy, odpowiadający wy­maganiom biologicznego ustroju ludzkiego i mający na celu wytworze­nie najdogodniejszycn warunków życia i pracy ludności. Konkretnie, normy opierają się na poznaniu współzależ­ności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego ostra

  niewydolność krążenia mózgowego ostra; manifestuje się zaburzeniami świadomości z nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych. Zob. też udar mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt

Do góry