Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Normowanie pracy

  normowanie pracy; określenie robót występujących w produkcji i wyzna­czenie czasu potrzebnego na ich wy­konanie (normy czasu pracy) albo liczby jednostek, tj. zadania ilościo­wego do wykonania w określonym czasie, np. 1 godzina zmiany roboczej itp. (ilościowe normy pracy). Jednostkę roboczą, do której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Phalena-Dicksona

  objaw Phalena-Dicksona; odru­chowy przykurcz mięśni kulszowo-goleniowych w następstwie „wypad­nięcia dysku".

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie wzroku

  obciążenie wzroku; wchodzi w skład obciążenia psychicznego pracownika. Może ono być wynikiem: a) nadmier­nych wymagań, jakie praca stawia narządowi wzroku; b) poziomu i ro­dzaju oświetlenia; c) kontrast o wości między przedmiotem pracy a tłem (otoczeniem); d) olśnienia; e) trud­ności w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy dopuszczalne obciążenia pra­cą

  normy dopuszczalne obciążenia pra­cą; wiążą się ściśle przede wszystkim z mikroklimatem materialnego środo­wiska pracy. Ze względu na to, że każdemu kilodżulowi wydatkowanemu w postaci energii mechanicznej (pracy) towarzyszy wytworzenie około 17 kJ ciepła, wydatek energetyczny pracującego musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw przeskakiwania

  objaw przeskakiwania; objaw Orto­laniego; wczesny objaw (w pierwszych tygodniach życia) dysplazji stawu bio­drowego. W czasie odwodzenia ud zgiętych w stawach biodrowych wy­czuwa się przeskakiwanie głowy kości udowej przez krawędź panewki stawo­wej. Jest wyrazem patologicznej wiotkości stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Duchenne'a

  objaw Duchenne'a; zjawisko kom­pensacji opadania miednicy po stro­nie zdrowej (przy porażeniu mięśnia pośladkowego średniego), czemu towa­rzyszy przechylenie tułowia w stronę chorą i uniesienie talerza biodrowego strony zdrowej nad poziom strony chorej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nosowanie

  nosowanie; nosowe zabarwienie gło­su, występujące wskutek braku od­grodzenia jamy ustnej od górnego gardła i nosa. N. może występować w wyniku zmian patologicznych pod­niebienia, jak również pod wpływem niewydolności funkcjonalnej mięśni stanowiących zwierający pierścień gardłowy. Mamy wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Fajersztajna-Krzemickiego

  objaw Fajersztajna-Krzemickiego; objaw Lasegue'a skrzyżowany; w cza­sie wykonywania próby Lasegue'a po stronie zdrowej występuje ból w koń­czynie chorej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obcas Thomasa

  obcas Thomasa; obcas podwyższo­ny, poszerzony oraz wydłużony ku przodowi po stronie przyśrodkowej. Stosowany w obuwiu z wkładką supinującą i unoszącą sklepienie podłuż­ne stopy. Zwiększa pole oparcia sto­py, w kierunku przyśrodkowymi, prze­ciwdziałając koślawiącemu ją działa­niu masy ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw „fantomu"

  objaw „fantomu"; osoby z ampu­towanymi kończynami mogą doświad­czać tzw. bólów fantomowych, pole­gających na odczuwaniu bólu w tych miejscach kończyn, które nie istnieją. Tłumaczy się to aktywnością ośrod­kowego układu nerwowego, w którym mimo amputacji istnieje reprezentac­ja korowa utraconej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry