Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Oddychanie żebrowe

  oddychanie żebrowe; ruch oddecho­wy ścian klatki piersiowej, głównie dolnych żeber. Podczas spokojnego oddychania działają mięśnie między­żebrowe, zwykle tylko zewnętrzne podczas wdechu, a ruch wydechowy jest aktem biernym w wyniku działania sił sprężystych odkształconej podczas wdechu klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zmian statycznych narządów ruchu

  ocena zmian statycznych narządów ruchu; jest przeprowadzana podczas oglądania i za pomocą pomiarów. Przy oglądaniu zwracamy uwagę na: postawę ogólną, symetrię w budowie prawej i lewej połowy ciała, znie­kształcenia w zakresie tułowia i koń­czyn (blizny, deformacje, ubytki itp). Obiektywnymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena postępów rehabilitacji

  ocena postępów rehabilitacji; celem uchwycenia i pomiaru efektów uzyska­nych w trakcie postępowania reha­bilitacyjnego przeprowadzane są roz­maite sposoby oceny, odnoszące się do poszczególnych działów rehabili­tacji (leczniczej, zawodowej, społecz­nej). Są to nieraz formy rejestracji postępów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział dzienny

  oddział dzienny; jedna z m form pośrednich opieki psychiatrycznej, za­pewniająca przez część dnia chorym leczenie i rehabilitację w zakresie po­dobnym do świadczeń udzielanych przez psychiatryczne oddziały pełno-dobowe. O. dz. pozwala na stosowa­nie wszystkich prawie metod leczenia farmakologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników

  ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników; w zakładach pracy oparta jest na działaniu wszystkich służb, które zapobiegają inwalidztwu oraz likwidują jego skutki. Należą do nich: a) przemysłowa służba zdrowia; b) dział techniczny; c) bezpieczeń­stwo i higiena pracy; d) samorząd robotniczy; e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obturacja

  obturacja; jest spowodowana rozla­nym zwężeniem małych dróg odde­chowych, do którego dochodzi w wy­niku następujących zmian patologicz­nych oskrzeli: 1) skurcz mięśni gład­kich; 2) obrzęk błony śluzowej; 3) za­leganie wydzieliny; 4) naciek zapalny ściany powodujący pogrubienie ścia­ny; 5)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy ubytkowe

  objawy ubytkowe; wypadnięcie (ubytek) lub obniżenie czynności ja­kiegoś narządu albo układu (np. znie­czulenie — ubytek czucia): charakte­rystyczne dla organicznych, ognisko­wych uszkodzeń układu nerwowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie ortopedyczne

  obuwie ortopedyczne; wykonane wg indywidualnej miary z uwzględnieniem koniecznych dostosowań do kształtu stopy, korekcji jej ustawienia, odcią­żania miejsc wrażliwych oraz wyrów­nania skróceń powyżej 3 cm (u dzieci powyżej 1,5 cm). Często stanowi część składową ortez kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie

  objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie; FE Vi; objętość powietrza wyrzucona w pierwszej se­kundzie forsownego wydechu, po up­rzednim maksymalnym wdechu, wią­że się z oporem przepływu przez drogi oddechowe. Wyrażona w litrach lub jako procent aktualnej pojemności życiowej (FEV,%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Trendelenburga

  objaw Trendelenburga; zjawisko opadania miednicy w fazie podporu po stronie zdrowej, z jej bocznym przesunięciem w stronę biodra chore­go, występujące w następstwie nie­wydolności mięśni pośladkowych — średniego i małego. Na przykład przy niewydolności mięśni pośladko­wych — średniego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt

Do góry