Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Plan zatrudnienia inwalidów

  plan zatrudnienia inwalidów; doku­ment zawierający wykaz potrzeb w za- S kresie zatrudnienia inwalidów, czyli liczbę inwalidów przewidzianych do zatrudnienia oraz możliwości ich za­trudnienia, liczbę aktualnie dostęp­nych stanowisk pracy odpowiednich dla inwalidów. Stanowiska te są zgła­szane do komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica

  pląsawica; choroba; zespół szyb­kich, nieskoordynowanych ruchów mimowolnych, najczęściej obejmują­cych mięśnie twarzy i odsiebnych części kończyn. Ruchy znikają w czasie snu, nasilają się i nakładają na ruchy celowe, zniekształcając je nadają im charakter groteskowy (gry­masów twarzy, nadmiernej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka toczona

  piłka toczona; gra zespołowa dla niewidomych (grupa startowa inwa­lidów I) z udziałem dwóch drużyn, liczących po siedmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. W czasie gry na boisku przebywa po 5 zawod­ników: bramkarz, dwóch obrońców i dwóch zawodników ataku. Bramkarz oraz obrońcy są całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  pień mózgu; reguluje czynności odruchowo-bezwarunkowe narządów wewnętrznych i mieści ważny, nieswo­isty układ aktywujący (tzw. twór siat­kowaty), modulujący czynność kory mózgowej i neuronów -> rdzenia krę­gowego. Zob. też mutyzm.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pies przewodnik

  pies przewodnik; pies przygotowany przez specjalną tresurę do pełnienia funkcji przewodnika człowieka nie­widomego. Dobrze wyszkolony p. p. potrafi prowadzić niewidomego po znanych trasach, omijać przeszkody, zatrzymywać się przed stopniami scho­dów i przejściami przez ulicę. Na roz­kaz rusza on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pionizacja

  pionizacja; przyjęcie pozycji piono­wej. ,W rehabilitacji — zazwyczaj po okresie przymusowego unieruchomie­nia w łóżku. Rozróżnia się p. czynną — przy współudziale chore­go, który dźwiga się samodzielnie, bądź też przytrzymując się przedmio­tów lub przy pomocy drugiej osoby, i p. bierną —za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plantografia

  plantografia; graficzna metoda oce­ny odchyleń od normy w obrębie stopy na skutek wad wrodzonych, porażeń lub niedowładów wiotkich i spastycznych mięśni goleni i stopy, urazów, wad statycznych nabytych. Po posmarowaniu podeszew płynem barwiącym stawia się badanego na arkuszu panieru. Uzyskaną w ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pętla indukcyjna

  pętla indukcyjna; urządzenie insta­lowane w pomieszczeniach nagłaśnia­nych, w których przebywające osoby mogą słyszeć w bezprzewodowych słuchawkach odpowiednio wzmacnia­ne dźwięki. P. i. instalowana jest w placówkach zajmujących się rehabili­tacją dzieci głuchych, które korzystają z aparatów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka siatkowa

  piłka siatkowa; gra zespołowa z udziałem dwóch drużyn liczących po ośmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. P. s. popularna jest w grupie startowej II (głusi), III (amputowani) oraz V i VI. Rozgryw­ki II grupy startowej inwalidów od­bywają się także z drużynami nie-in wal idów wg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasecki Eugeniusz Witold

  Piasecki Eugeniusz Witold (1872 — 1947); lekarz, przyrodnik, humanista, twórca akademickiego kształcenia w Polsce w zakresie nauk o wycho­waniu fizycznym. W 1919 r. powoła­ny na profesora przez organizatorów Uniwersytetu Poznańskiego. Stworzył najpierw katedrę wychowania fizycz­nego, a od 1922 r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry