Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mała urodzeniowa masa ciała

  Według definicji WHO każdy noworodek, niezależnie od stopnia dojrzałości, urodzony z masą ciała poniżej 2500 g, spełnia kryterium małej urodze-niowej masy ciała (Iow birth weight - LBW).

  Taka konstrukcja definicji powoduje, że noworodkiem LBW może być zarówno noworodek urodzony przedwcześnie, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek hipotroficzny

  Noworodkiem hipotroflcznym łub za małym w stosunku do wieku ciążowego (smali for gestational age - SGA) nazywamy noworodka, którego wymiary antropometryczne (najczęściej masa ciała i długość ciała, czasem także obwód głowy) są znacząco niższe niż średnia populacyjna dla danej rasy, płci i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Kodeks Walki z Rakiem

  Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega również na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia (artykuł 4.1 ustawy). Dlatego każda pielęgniarka powinna znać Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Ostatnia, trzecia jego wersja, pochodzi z 2003 roku. Poniżej przedstawiamy Kodeks wraz z krótkimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie pozajelitowe

  U chorych na nowotwory wskazania do całkowitego żywienia pozajelitowego są ograniczone. Wydaje się, że nie ma wskazań do rutynowego stosowania takiego rodzaju żywienia. Stosuje się je jedynie wtedy, gdy nie ma możliwości stosowania żywienia doustnego lub dojelitowego. Wskazania obejmują: wysoką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki farmakologiczne

  Od wielu lat podejmowane są próby podawania różnych środków farmakologicznych w celu poprawy łaknienia i nasilenia procesów anabolicznych u chorych na nowotwór. Jednakże zastosowanie większość badanych środków wiąże się z dużą liczbą działań niepożądanych (kortykosteroidy) lub też ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie doustne

  U chorych na nowotwór należy podjąć wszelkie starania, aby utrzymać doustną drogę odżywiania. Jeżeli odżywianie drogą doustną jest utrudnione, należy tak zmodyfikować postać posiłków, smak, skład lub częstość ich podawania, by takie odżywianie stało się możliwe. Pokarm może być podawany w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie przez sondę

  Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia pełnego pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe drogą doustną, wskazane jest podawanie pożywienia dojelitowo. Wykorzystanie drogi dojelitowej zapobiega zanikowi mikrokosmków' jelitowych oraz pomaga w utrzymaniu składu prawidłowej flory jelitowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca pielęgniarki w ambulatorium

  Pielęgniarka prowadzi szeroko pojętą działalność doradczą dla chorego i jego rodziny. Udziela wsparcia emocjonalnego w czasie wizyt chorego w ambulatorium, w czasie rozmów telefonicznych. Udziela również niezbędnych informacji, w tym informacji organizacyjnych, na temat uczestnictwa chorego w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaparcia

  Zaparcia mogą być przejawem niewydolności autonomicznego układu nerwowego, stosowania leków, mechanicznego upośledzenia drożności jelit, przyjmowania zbyt małej ilości płynów drogą doustną, odwodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej (hiperkalcemii i hipokałiemii), zmniejszenia aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja fizyczna

  Celem rehabilitacji fizycznej jest przywrócenie sprawności lub przystosowanie się do tych niedogodności, których usunąć się nie da. Obejmuje ona trening mięśni oraz zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie. Leczenie onkologiczne, polegające na niszczeniu tkanek, bardzo często prowadzi do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 502

  praca w formacie txt

Do góry