Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPICZNA ZASADA

  Świat jest taki, jakim go widzimy, gdyby był inny, to my byśmy nieistnieli. Zasada ta została sformułowana przez angielskiego fizyka,laureata nagrody Nobla - S.W. Hawkinga.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APAGE SATANA

  Precz Szatanie. Popularne zaklęcie mające moc odganiania złych duchów,używane także podczas egzorcyzmów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPIZM

  Pogląd i dowodzenie, że człowiek potencjalnie jest nieśmiertelny, z tymże jest to raczej nieśmiertelność jego "programu", "wzorca", "projektu".Wzór ten istnieje zawsze a po śmierci nie ginie i nie rozpada się, leczjako element wszechświata trwa w oczekiwaniu na odtworzenie. W niecopodobny sposób w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALGEZJA

  Zniesienie odczuwania bólu polegające na przerwaniu dopływu bodźcówbólowych do kory mózgowej, spowodowane najczęściej podaniem odpowiednichleków, zabiegami -> AKUPUNKTURY i przez zastosowanie -> SUGESTIIHIPNOGENNEJ. W wielu przypadkach stan ten może być osiągany w wynikudziałania silnych bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

  Otępienie, brak wrażliwości, zniechęcenie, obojętność, brakzainteresowania. Może być skutkiem choroby psychicznej, długotrwałejbezczynności, nielubianej pracy, przewlekłego -> DYSTRESU.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  Nauka o człowieku, jego rozwoju gatunkowym, cechach i właściwościachfizycznych i psychicznych, rasach i kulturze. W szczególnościantropologia zajmuje się zmiennością form organizmu człowieka jakoprzedstawiciela szerszej rodziny (Hominidae) na tle rozwoju świata istotżywych. Czasem dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA TRANSAKCYJNA

  Metoda psychoterapeutyczna opracowana przez Erica Berne i popularyzowanaprzez Thomasa Harrisa. Jej procedura polega na uświadomieniu sobie iszczegółowym przeanalizowaniu występowania we własnej -> ONTOGENEZIEnastępujących konstatacji:

  Ja nie jestem ok - Wy (Ty) jesteście ok

  Ja nie jestem ok - Wy (Ty) nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  Doktryna opracowana przez Rudolfa Steinera pod wpływem bergsonowskiejkoncepcji ‚lan vital (pędu życia). Wg antropozofii świat to złudzenie,człowiek to ciało astralne, a życie polega na dążeniu do wyzwoleniatkwiącego w człowieku bóstwa. Poza tymi mistycznymi elementamiantropozofia wniosła do dorobku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZM

  Pogląd uznający wszechobecność duszy we wszystkich przedmiotach. Sposóbtraktowania zwierząt, roślin oraz przedmiotów martwych jako istotczujących, myślących i obdarzonych wolą, charakterystyczny dla małych dzieci.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYBIOTYKI

  Substancje wytwarzane przez mikroorganizmy, głównie różne rodzajegrzybów. Dla potrzeb medycyny produkowane syntetycznie. Stosowane wchorobach wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby.

  Obserwowane jest zjawisko uodporniania się kolejnych pokoleń bakterii na istniejąceantybiotyki, w związku z czym proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry