Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  AUTOMASAŻ

  -> MASAŻ wykonywany na samym sobie. Twierdzi się, że automasaż powinienbyć powszechną metodą -> AUTOTERAPII. W szczególności takie techniki,jak -> REFLEKSOTERAPIA, -> AKUPRESURA, czy zbliżone do masażu -> MUDRY,-> REIKI, -> BSM i inne, mogą i powinny być z powodzeniem stosowaneprzez każdego. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYCZNE PISMO

  Zdolność samoczynnego, nieuświadomionego pisania, która pojawia sięczasem w stanie -> HIPNOZY i przypomina rozszczepienie osobowości. Osobapoddana hipnozie jest w stanie wykonywać różne czynności, np. rozmawiaćz hipnotyzerem, a jednocześnie, zupełnie sobie tego faktu nieuświadamiając, pisać jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURA

  Promieniowanie emanujące z człowieka i tworzące wokół niego swoistąotoczkę zwaną również -> EMANACJĄ, -> BIOPOLEM lub aureolą. Najsilniejwystępuje w okolicach głowy. Niektórzy ludzie posiadają zdolnośćwidzenia aury, a nieliczni potrafią z jej kształtów, kolorów i natężeniawnioskować o stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURASKOPIA

  Interesująca hipoteza wysunięta przez dr Hannerole Auras-Blank z RFN, wgktórej wyschnięte rozmazy krwi, sfotografowane i znacznie powiększonetworzą mapę ciała ludzkiego, na której zaznaczają się różne choroby iuszkodzenia ciała. Autorka tej hipotezy twierdzi, że za pomocąauroskopii jest w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  Wstrzemięźliwy tryb życia, wyrzekanie się przyjemności, umartwianie sięmające m.in. prowadzić do doskonalenia wewnętrznego i cnót.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTROPAIZM

  Odstraszanie złych duchów i mocy różnymi zabiegami rytualnymi jakzaklęcia, bicie w bębny, okrzyki itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTROLOGIA

  Nauka tajemna badająca wpływ położenia w określonym czasie planet igwiazd na losy ludzi, miast i państw. Także sztuka układania ->HOROSKOPÓW. Mnogość horoskopów codziennych, tygodniowych, miesięcznych,rocznych układanych z wykorzystaniem tradycji wielu kultur świadczy oogromnej popularności tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETE

  Suma pozytywnych cech określających w starożytnej Grecji doskonałąosobowość: męstwo, sprawność, dzielność.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  Postawa filozoficzna pozwalająca na zachowanie spokoju i równowagi duchawobec przeciwności losu i nieprzychylnych zdarzeń. Atmosfera powszechnejataraksji jest niedoścignionym marzeniem władców, szczególnie tych,którzy zmuszeni są nakładać na poddanych różne ograniczenia. Postawaataraksji może być ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROGANCJA

  Lekceważenie innych, nie liczenie się z ich zdaniem, zarozumiałość.Niestety cecha wyłącznie ludzka. Przyczyna -> FRUSTRACJI -> DYSTRESU uludzi, których arogancja dotyka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry