Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  rehabilitacja (habilitas — zręczność, sprawność, re — przywrócenie tego co utracone); złożony proces obejmujący oddziaływania lecznicze, społeczne i zawodowe, a w przypadku dziecka — pedagogiczne zmierzające do przywró-. cenią sprawności i umożliwienia sa­modzielnego życia w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja psychiczna w zawale serca

  reakcja psychiczna w zawale serca; nosi cechy r. p. na zagrożenie życia. Wyróżnić w niej można dwa okresy: ostry iprzewlekły. W okresie ostrym charakterystyczny jest silny lęk, należą­cy do głównych objawów klinicznych zwału serca, strach, obniżenie nastroju i wzmożone napięcie psychiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramię siły mięśnia

  ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizacja

  racjonalizacja; jedna z pozytyw­nych — z punktu widzenia przystoso­wania — reakcji na frustracje polega­jąca na interpretowaniu danej sytuacji w oparciu o obiektywne, racjonalne przesłanki. R. traktuje się jako mecha­nizm obronny występujący w sytuacji zagrożenia i mobilizujący jednostkę do podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quadriplegia

  quadriplegia; bezwład czterech kończyn pochodzenia mózgowego bądź rdzeniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkty pracy nakładczej

  punkty pracy nakładczej; specjalnie zorganizowane warsztaty pracy przez­naczone dla pracowników zatrudnio­nych w systemie -> pracy nakładczej. Z reguły są to warsztaty z nie więcej niż 20—25 stanowiskami pracy. Ce­lem punktów p. n. jest stwarzanie lepszych warunków pracy osobom, które zmuszone są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej

  psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej; lecznicze oddziaływanie na psychikę chorego za pomocą środków psychologicznych w celu ułatwienia leczenia usprawniającego lub skorygo­wania zaburzeń uwarunkowanych psy­chogennie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pylice płuc

  pylice płuc; choroby wywołane w wyniku działania pyłów na układ od­dechowy. Najczęstszą przyczynę sta­nowią pyły nieorganiczne: krze­mionki, azbestu, talku, metali. Na­rażeni są ludzie mający kontakt za­wodowy z tymi pyłami — górnicy, pracownicy przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza maniakalno-depresyjna

  psychoza maniakalno-depresyjna; dawniej stosowane określenie jednost­ki nozologicznej, w skład której wcho­dzą wyróżniane obecnie: -> choroba afektywna dwubiegunowa oraz -> choroba afektywna jednobiegunowa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia grupowa w padaczce

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry