Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Chaber bławatek

  Roślina jednoroczna lub dwuletnia często spotykana w Polsce jako chwast póluprawnych, o pięknych, szafirowych kwiatach. Kwitnie od maja do września.Surowcem zielarskim są kwiaty bławatka. Zbiera się całe koszyczki kwiatowe idelikatnie z nich wyskubuje zewnętrzne niebieskie kwiaty języczkowe. Należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtlica drobnokwiatowa - zastosowanie

  W medycynie ludowej świeże, zmiażdżone ziele żółtlicy owłosionej stosuje się zdobrym skutkiem w różnych chorobach skóry, wypryskach i egzemach. Przykłada się jew postaci okładów co drugi dzień przez tydzień. Można również stosować okłady zwyciśniętego soku ze świeżej rośliny. Natomiast do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chaber bławatek - zastosowanie

  Zewnętrznie do przemywania oczu w zapaleniu spojówek, wewnętrznie w niektórychschorzeniach dróg moczowych, np. w zapaleniu miedniczek nerkowych.

  Formy podania : Napar: 1 łyżka kwiatów na szklankę wrzącej wody; zaparzać 15 min. Możnastosować do kompresów na oczy lub pić po ¼ szklanki 2 razy dziennie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY W CHOROBACH ALERGICZNYCH

  Alergią — inaczej nadwrażliwością albo uczuleniem — określa się nieprawidłową,nadmiernie nasiloną reakcję organizmu na zetknięcie się z pewnymi substancjami, np.białkami, glikopeptydami, wielocukrami i in., wprowadzonymi do ustroju różnymidrogami (pozajelitowe, przez przewód pokarmowy, układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arnika górska = kupalnik górski

  Roślina wieloletnia spotykana na terenach górzystych w Europie, Ameryce i Azji, wstrefie klimatu umiarkowanego. W Polsce dość rzadka i dlatego podlega całkowitejochronie. Napotkać ją można niekiedy na łąkach, połoninach, brzegach lasów,najczęściej w Sudetach i Karpatach. Surowiec leczniczy pochodzi u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta rodzinna

  renta rodzinna; przysługuje po pra­cowniku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej albo spełniał warunki wy­magane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Do renty po zmarłym pracowniku albo renciście uprawnieni są: małżonek, dzieci własne, przyspo­sobione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy czynnościowe

  rezerwy czynnościowe; właściwość organizmów żywych pozwalająca na podjęcie większych niż standardowe wysiłków fizycznych. R. cz. zależą od wydolności ogólnej, stopnia aktyw­ności fizycznej przejawianej w życiu codziennym. U współczesnego człowieka obniżyły się znacznie w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Represja

  represja; mechanizm wypierania ze świadomości i z pamięci pewnych przeżyć, myśli, odczuć, które mimo to pozostają aktywne na poziomie pod­świadomości. Jedna z reakcji na fru­strację utrudniających przystosowanie się i wymagających często specjalnie zaprogramowanych oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie

  resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie; przedmiot zainteresowania pe­dagogiki resocjalizacyjnej. Zajmuje się przezwyciężeniem trudności wycho­wawczych wynikających ze stanu oso­bowości wychowanka, który w sposób antagonistyczno-destrukcyjny ustosunkowuje się do oczekiwań społecz­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekreacja fizyczna

  rekreacja fizyczna; jedna z odmian rekreacji podejmowanej poza obowiąz­kami zawodowymi, domowymi i spo­łecznymi dla odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia. R. f. inwalidów nie odbiega w swych założeniach i ce­lach od powszechnie rozumianej. Speł­nia ważną rolę w procesie rehabilita­cji ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt

Do góry